کعبه جانان – جلد چهارم


پیشگفتار

مقدمه

علم و معرفت، زیباترین واژه آفرینش

پیوند الهی علم و عمل

قداست معلم در تزکیه و تصفیه

وظایف معلّم

وظایف متعلّم

وظایف متعلم نسبت به معلم

عظمت مقام عالم ربانی

صفات و علایم عالم ربّانی

اسرار موفقیت عالم ربّانی

میزان در شناخت مردان الهی

گمنامی و غریبی مردان الهی

بالاترین میراث انبیاء

تشابه و وحدت اولیاء با انبیاء

عالمان علوم ظاهری و باطنی

چشمه بی‌پایان الهی

علماء و عرفاء، حکیمان الهی

صاحبان ولایت الهیه

اولیاء، تفسیر قرآن ناطق

اولوا الالباب، مشاعل فروزان الهی

زیباترین و عالی‌ترین حرکت

هدایت، بزرگترین مأموریت انبیاء

صالحان و مصلحان اجتماع

حکمت تفاوت سیره مردان الهی

شایستگان سلام الهی

بالاترین نعمت برای بشریت

مشاهده صورت باطنی اعمال

وقوف بر موقعیت باطنی انسان‌ها

حضرت مولی (ع) برترین استاد واصل

معلمان راستین

دم روح‌پرور اولیاء خدا

ضرورت استاد در سلوک

استاد عام و استاد خاص

اطباء روحی

فراگیری علم طب روحی

معنای حقیقی صحت و مرض

آداب احرام در طریقت

خلوت ظاهر و خلوت باطن

رهایی از شیر شرک

توبه و تجرید از ماسوی

قابلیت، شرط بهره‌مندی

اقتضاء محفل بزرگان

فرا رفتن از عالم صورت

شرایطی از دعا و نماز

ضرورت سیر در معانی باطنی کلام

عطیه عشق و علایم آن

پرورش عقل باطنی

حضور با عشق و اخلاص

تلاش برای ورود به عوالم معنوی

اشتیاق به زیارت نورمحض

مجاهدت برای حفظ مقام معنوی

زیارت حضرات معصومین و عنایات الهی

خلاصه‌ای از وظایف سالک

مقام والای مربیان

ضرورت طهارت نفس

تصرف و مالکیت نفس

محو سلایق در مقام فناء

تعقل و مشورت، حلال مشکلات

هماهنگ نمودن قوای متعلّم

تداوی بعد از تشخیص علت

شرایط سائل و مسؤول

رعایت استعدادها درتعلیم حقایق

رهنمونی به خدمت استاد

استقلال حقیقی در شکوفایی معنوی

تحصیل معارف حقه از اهل بیت

نکاتی برجسته از وظایف مربیان

نگرانی از عاقبت امر

تفرقه افکنی آرزوی خصم بزرگ

بدعت گناه نابخشودنی

خطر عظیم غلو در مقام

فرقه سازی و تفرقه اندازی

معیار نبودن رؤیا و مشاهده

غفلت و پراکنده دلی

بی‌علاقگی، تردید و ضعف ایمان

اکتفا به نظم و ترتیب‌های ظاهری

فرار از عتاب استاد

شهرت طلبی و عهدشکنی

علت اصلی انحراف مردم

نفس پرستی و سرکوب عقل و وجدان

نوسان و تنزل انوار دل

شقاوت و قساوت دل

بیماری جان‌سوز خود فریبی

مسخ شدگی در اثر بی‌توجهی به فقرا

تلاش در تفرقه‌اندازی

ما را چه عذری است؟!

هشدار اولیاء خدا در قبال انحرافات

آگاه شدن مردان الهی به سقوط سالک

خطاب به اشاره، شیوه دوستان

دشمنان حقیقی سفراء الهی

پذیرش تغییرات الهی

هشدار گذر زمان

شکستن طلسم معاصی

توبه قبل از فوت مهلت

پرهیز از رذایل، شرط قبولی توبه

تفکر استقلالی، نه تفکر اتکایی

خود را ارزان مفروش

ضرورت حفظ تعهد الهی

عهد الهی، حرکت به سوی اولیاء

عالم ربّانی، سلاح مؤثر الهی

پیروی از استاد، راه نیل به آمال

رهایی از جاذبه دنیا به یاری استاد

غم و اندوه مردان الهی

دعوت مردان الهی به خیرخواهی

رازِ ماندن در طریق حق

دل‌های مستعّد فیوضات

راهیان دشت نینوا

برتری امت محمدی(ص) بر سایر امم

برخورداری از حکمت و حیات طیّبه

جوانان آخرالزمان، مردان دریایی

فرزندان والا مقام اشرف کاینات

سربازان رشید و دلاور الهی

تجدید عهد عاشقان در شب قدر

منتظرین حقیقی عصر درخشان

استقبال کنندگان صبح صادق

عاشقان دیدار ساقی

رسم عاشقی در مکتب اهل بیت