صدور معجزه از امام علی(ع) ۱۳۸۹/۰۳/۲۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

صدور معجزه از امام علی(ع)

از جمله ادلّة دالّه بر صحت امامت آن حضرت، اظهار معجزه است و غیر از آن‌حضرت کسی از خلفا چنین نکرده و راه اعجاز و کشف و کرامت بر ایشان مسدود بود.

ادعای امامت آن‌حضرت از واضحات و مسلمات است و بنا به اعتراف عامّه و خاصّه، لایق این منصب الهی علی(ع) بود، و میان علما مشهور است‌که آن‌حضرت بعد از فراغ از تجهیز رسول خدا(ص) در مقام احتجاج و طلب حق خود برآمد.

چنان‌که دعوی نبوّت مقرون به اعجاز، اثبات نبوت می‌کند همچنین است در امامت، به جهت آن‌که هر دو سفیرند از جانب حق‌تعالی و مساویند در این دو منصب عظیم مگر در آنچه سابق ذکر شد.

در آشکار و نهان، آن‌حضرت اظهار امامت می‌کرد و به خانه‌های مهاجر و انصار برای اخذ بیعت می‌رفت. چنان‌که خلیفة ثانی چند بار ذکر کرده که به این منصب الهی علی(ع) سزاوارتر و احقّ است.

متفق علیه است نزد عامّه که حضرت علی(ع) راضی نبود به خلافت ابی‌بکر، و در کراهت و عدم رضا باقی بود،و معلوم است‌که عدم تمکین و رضای او به جهت این نبودکهامت را به خلیفه و امیر احتیاج نیست، و یا این‌که غیر خود از صحابه به خلافت احقّ است، بلکه به جهت حقانیت خود بود، چنان‌که در خطب نهج البلاغه تصریح فرموده که به خلافت و امامت، من احقّم از دیگران.

اظهار معجزة آن حضرات اظهر من الشّمس است، چنان‌که معجزات مضبوطة او از هزار متجاوز است و معجزات غیر مضبوطة او از حدّ و حصر بیرون است، چنان‌که آن‌حضرت از کثرت اظهار معجزه، ملقّب به «مظهر العجایب و مظهر الغرایب» گردید.

مطالب مرتبط :

 1. صدور نصّ و ظهور معجزه
 2. ضرورت صدور نص
 3. حقیقت معجزه
 4. صدور سایرمعجزات
 5. عصمت امام علی (ع)
 6. قرآن ، معجزه جاویدان
 7. سایر اوصاف امام
 8. ضرورت عصمت امام
 9. امام خردسال
 10. اهل سنت و شرایط امام
 11. مفهوم امامت
 12. عهد و پیمان امام

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه