درباره استاد

استاد معظم علی اللهوردیخانی

«استاد علی اللهوردیخانی» در سال۱۳۰۱ هجری شمسی در تبریز متولد شد و در دوران تحصیل از محضر بزرگانی چون آیات عظام میرزاحسن زنوزی (معروف به چایکناری)، میرزا علی زنوزی و مستنبط بهره برد. از وی کتاب‌های «مبدأ و معاد» و «نبوت و امامت» توسط انتشارات آستان قدس رضوی و کتاب‌های «سفر به کعبه جانان» در سه جلد و «کعبه مصباح الطاهرین» از انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. در اوایل دهه شصت، قسمتی از سخنرانی‌های او تحت عنوان «تعلیم و تربیت» (ارشاد) در پنج جلد و «اسارت، جهاد، آزادی» در یک جلد به نام پدربزرگ وی «علی میرزا آقاجانی» منتشر شده است. الله‌وردی‌خانی در کتاب «مبدأ و معاد» توحید را با استفاده از مطالب حکمی و فلسفی و ادله و براهین قرآنی و نقلی به روش حکمای متأله و حکمت متعالیه، اثبات کرده و در مبحث معاد با استفاده از دلایل عقلی و به خصوص قرآنی وآثار مأثور از اهل بیت طهارت (ع)، عقاید حقه شیعه را مطابق با منابع اصیلی همچون تجرید الاعتقاد خواجه نصیر و کشف المراد علامه حلی، حق‌الیقین علامه مجلسی و… تبیین کرده ‌است. وی در کتاب «نبوت و امامت» بعد از طرح دلایل عقلی و ضرورت و وجوب این دو اصل اساسی، با استفاده از دلایل قرآنی و نقلی و مباحث کلام اصیل اسلامی در این زمینه، موضوع نبوت و امامت را به طور کامل و مبسوط، مدلل ساخته ‌است. تأملی در آثار وی بیانگر اینست که او آنچنان آیات قرآنی و روایات اهل بیت عصمت و طهارت و مباحث عقلی، نقلی، فقهی و معرفتی در آنها را به هم آمیخته است که جدا کردن آنها به آسانی میسر نیست، زیرا که معارف حقه دین اسلام واجد همه امتیازات برتر معرفتی است. روش تعلیم و تربیت وی در طول این مدت این چنین بود که با برگزاری جلسات آموزشی و با استناد به آیات شریفه قرآن مجید و سیره معصومـین علیهـم‌السلام و احادیث معتبر و با استفاده از کلام بزرگـان دیـن به ایـراد سخنـرانی می‌پرداخت و همواره حضار را به تزکیه وتقوا و کسب صفات الهی راهنمایی، ترغیب و تشویق می نمود. عرفان معرفی شده در کتابهای الله‌وردی‌خانی، عرفانی جهادی و حقیقی است و نه عرفان کاذب و تخدیری. عرفانی که روح حقیقت جوئی وحرّیت را در انسانها احیاء نموده وپرورش دهد، و مانع روحیه خمودی وگریز از واقعیات اجتماعی گردد.