برخی علائم ظهور ۱۳۸۹/۰۵/۰۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

برخی علائم ظهور

علایم ظهور حضرت مهدی قائم(ع) و پیدایش دولت حقّة آل محمد(ص) دو قسم است: یکی از آن قسمها مخصوص به‌خود آن جناب است و قسم دیگر مربوط به عامّه خلق است، که بعضی از آن‌ها واقع شده مردم دیده و می‌بینند، و حضرت‌رسول‌اکرم(ص) و حضرات ائمة‌اطهار(ع) از آن‌ها خبر داده‌اند.

حضرت‌رسول‌اکرم(ص)فرمود: می‌آید زمانی که باطن اکثر مردم زشت و خبیث وظاهر آنان نیک و زیبا گردد، و ذکر و خیال ایشان دنیا و مال دنیا شود، یعنی از نظر نفسانیّت و لذت، و هیچ نظر خدایی نباشد. و بعد فرمود: خداوند عالم ایشان را به بلاهای گوناگون مبتلا سازد.

حضرت رضا(ع) فرمود: بدترین گروهها و فرقه‌ها که از اسلام واقعی جدا می‌شوند، صوفیان هستند، لعنت خدا بر آن‌ها باد.

حضرت‌رسول‌اکرم(ص) فرمود: می‌آید زمانی که باقی نماند از قرآن مگر اسم و درس، و نماند از اسلام مگر اسم و رسم. ثروتمندان از بینوایان دستگیری نمی‌کنند و حقوق واجبة خود را نمی‌پردازند و کوچکتران به بزرگترین احترام نمی‌گذارند، مساجد ایشان از حیث بنا و ساختمان و یا جمعیّت، معمور و آباد باشد ولی از حیث ایمان و هدایت خراب شود، و فقها و دانایان ایشان بدتر از همه باشند و فتنه و فساد از ایشان شروع شود، و آخرالامر فتنه‌ها دامنگیر خودشان شود.

حضرت‌رسول‌اکرم(ص) فرمود: دنیا رو به هرج و مرج نهد و فتنه و فساد آشکارا گردد، در چنین موقع خداوند عالم حضرت قائم(ع) را ظاهر فرماید، و آن‌حضرت قلعه‌های ضلالت و گمراهی را در اندک زمانی فتح نموده، قلوب غافل را متوجه به حقیقت سازد.

اخبارواحادیث پیشوایان آسمانی، دلالت قطعی دارد که در مجموع، اوضاع جهان رو به بهبود نخواهد بود. ولی این به معنی نومیدی از مجاهدت برای استقرار عدالت و سکوت در قبال ظلم و فساد نیست. درهرعصری امر به معروف و نهی از منکربا جمع‌شرایطش از فرائض است. ظـاهـراً درادوار مختلف مبارزاتی علیه فساد و بی‌دینی صـورتگرفته اما کمتر با حق و حقیقت توأم بوده است.

در آستانة ظهور، قیام‌هایی علیه ظلم و ستم و باطل صورت گیرد و زمینه را برای ظهور آن بزرگوار فراهم‌تر نماید. چنان‌که امام باقر(ع) فرموده: قومی را می‌بینم که در مشرق خروج کرده مطالبة حق می‌کنند ولی به آن‌ها داده نمی‌شود. باز مطالبه می‌کنند و به آن‌ها داده می‌شود، پس چون این را دیدند اسلحه به دست می‌گیرند و آنگاه به مطلوب خود می‌رسند ولی قبول نمی‌کنند و کار را ادامه می‌دهند تا به صاحب آن می‌رسانند، کشتگان آن‌ها شهید هستند. آگاه باشید اگر من آن زمان را درک می‌کردم، خود را برای صاحب این کار نگاه می‌داشتم.

در هنگام ظهور اکثریت مردم ظالم هستند، اما ظالمان و ستمگران دو گونه‌اند: عدّه‌ای قلب آنان چنان مهر زده شود که دیگر اثری از حقیقت‌جویی در آنان مشاهده نشده مشتاق ظلم و ستمگری باشند. ولی عدّه دیگر، به علّت محرومیّت از مربی واقعی و ناتوانی در درک و اجرای عدالت، هرچند در قول و فعل بر خود و جامعه ستم نمایند، اما چون اهل درد بوده آرزوی موفقیت دارند، مستعدّ نجات شوند و توسّط مرشدین الهی ارشاد گردند.

حضرت مولای زمان(ع) مظهر اعلای محبت و شفقت الهی است، محبتی که اگر بندگان معرض از پروردگار آن را نسبت به‌خود دریابند، چه بسا از شدّت اشتیاق، روح از بدنشان مفارقت نماید. بنابراین گرچه آن بزرگوار با شمشیر قیام می‌کند اما در اصل، با تیغ علم و حکمت و هدایت و محبّت، ریشه‌های جهل و ظلمت و گمراهی و دشمنی را قطع کرده و عدالت را غالب نماید، ولو از کفر و ظلم به حدّاقل بماند. آری بیان حقّة لاهوتی برّانتر از شمشیر و قویتر از سایر وسایل جنگی است‌که دلها را متحوّل و دگرگون می‌سازد و صاحبان این دلها را به وسایل حربی، نیازی نیست.

در بین منتظرین ظهور، افرادی که به حدّ کمال رسیده و بطور اخصّ مورد توجه حضرت ولی‌عصر هستند، همان ۳۱۳ نفر مذکور در احادیثند، اما یاران آن بزرگوار از ابتدا تا اختتام منحصر به این عدّه نیست. این تعداد برای انجام وظایف در یک مرحله است و ۳۷۰ نفر هم در مرحله‌ای دیگر؛ در آن موقع از انبیاء گذشته هم حضور خواهند داشت.

سرزمین قم مـورد توصیف و تجلیل همة حضرات انبیاء و اوصیاء قرار گرفته است.روضة مطهر حضرت فاطمة معصومه(ع) دارای معنویّت خاصی است، و همان عوالم معنوی که در حرم مطهر حضرت‌رسول‌اکرم(ص) است، در روضة مقدسة آن بانوی بزرگوار نیز وجود دارد. از کلام بزرگان دین چنین‌استفاده شده که ظهور خاصة حضرت قائم علیه السلام در سرزمین قم است؛ بدین جهت وظیفة مهمّ ساکنین آن دیار، باید ارشاد باشد.

و اما از جملة علایم و تأییدات الهی برای آن بزرگوار، ظهور اشیاء پرندگانی است‌که بر اصحاب فیل ظاهر شدند:

در آن زمان لشکری مجهّز از دایرة کفر برخاسته به قصد تخریب خانة خدا و منع مردم از راه بیت او، وارد مکه شدند. خداوند متعال ملایک را بفرمود در کسوت «طَیْراً اَبابیل»، اصحاب فیل را «کَعَصْفٍ مَأْکُول» کردند و بدین وسیله، بیت خدا از آسیب و ویرانی محفوظ و مصون ماند.

در آخر الزمان نیز ظلم و کفر مستولی گردد و به غایت رسد. اکثر مردم متابعت هوی و نفس کنند و طبیعت بر دلشان غالب آید و همچون بهائم در لذات و شهوات قائم شوند و از شنیدن کلام حق نائم گردند، تغیّر و تبدّل در ظاهر دین پدید آید. در غایت این حال است‌که شمس ایقان از پشت حجاب و غمام ظاهر گردد و حجاب ظلم و شرک براندازد و مردم را به راه حق هدایت کند، و اشباه آن مرغان در آخر زمان نیز پیدا شوند و با بیگانگان چنان کنند که در اول زمان کردند. کعبة یقین به قوّت متین و قدرت امین ظاهر گردد، کابوس گم شود و تفرقة کثرت از میان برخیزد و جمعیّت وحدت به میان آید «شَهِدَ اللهُ اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ».

مطالب مرتبط :

  1. صدور نصّ و ظهور معجزه
  2. رجعت در زمان ظهور
  3. مراحل ظهور قوای نفس
  4. زمان ظهور از غیوب پنجگانه
  5. نفی خواطر و ظهور حکمت
  6. طواف، تجلی محبت به خدا

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه