انحراف مردم از دین ۱۳۸۹/۰۵/۰۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

انحراف مردم از دین

حضرت صادق(ع) فرمود: وقتی‌که قائم ما قیام کرد، مردم را از نو به دین اسلام دعوت می‌نماید و به سوی چیزی‌که کهنه شده و مردم از آن دور افتاده‌اند، هدایت می‌کند. او «قائم» نامیده شده چون برای به پا داشتن حق قیام کند، و او «مهدی» نامیده شده چون به چیزی‌که مردم از آن دور شده‌اند، هدایت می‌نماید.

حضرت صادق فرمود: وقتی قائم ما ظهور کرد با امر جدیدی خواهد آمد، چنان‌که حضرت‌رسول‌اکرم(ص) در آغاز اسلام مردم را به امر جدیدی دعوت می‌نمود.

حضرت صادق فرمود: وقتی‌که قائم ما قیام کرد، از ناحیة مردم با مشکلات و سختی‌هایی مواجه خواهد شد که حضرت پیغمبر(ص) از مردم عصر جاهلیت به آن مقدارمواجه نشده بود! زیرا هنگامی که آن‌حضرت به پیغمبری مبعوث شد مردم سنگ و چوب را پرستش می‌کردند، اما وقتی قائم ما ظهور کرد مردم احکام خدا را بر ضدّ معانی حقیقی آن تأویل و تعبیر کنند و به وسیلة قرآن با وی احتجاج و مخاصمه نمایند! پس فرمود: سوگند به خدا عدالت مهدی موعود(ع) مانند گرما و سرما در اندرون خانه‌های ایشان داخل می‌شود.

در این عصر، اکثر مردم ارکان و اصول مسلّمة اسلام را رها کرده فقط ظواهر آن را گرفته‌اند، و از اسلام به جز از ظواهر نماز و روزه و اجتناب از نجاسات چیزی نمی‌دانند، و دین را در مساجد محصور کرده و حقیقت دین بر اعمالشان نفوذ نمی‌کند. صفات زشت در نظر ایشان هیچ اهمیتی ندارد. اخلاقیات دستورات اجتماعی را اصلاً از اسلام محسوب نمی‌دارند، و محرّمات الهیه را با حیله‌های گوناگون جایز می‌شمارند و از ادای حقوق واجبه خودداری می‌نمایند و از قرآن فقط به قرائت و تجوید و احترامات ظاهری اکتفا کرده‌اند.

اگر حضرت امام عصر(ع) ظاهر شود به ایشان می‌فرماید: شما از حقیقت و گوهر دین دور افتاده‌اید، آیات قرآن و احکام دین را برخلاف واقع تأویل و تعبیر می‌کنید. شما دنیای خود را هرگز با احکام دین تطبیق نکرده‌اید، بلکه احکام دین را با دنیای خود توجیه نموده و سازش داده‌اید. به جای این همه دقّت که در قرائت و تجوید به عمل می‌آورید، به احکام قرآن عمل کنید و دستورات اجتماعی و اخلاقی را باید ازارکان اسلام بدانید و جزء برنامه عملی خویش قرار دهید.

از محرمات بپرهیزید و حقوق واجبة خود را بپردازید، و بدانید که خواندن و شنیدن مدائح و مصائب، جای خمس و زکوه را نمی‌گیرد و گناه رباخواری و رشوه و تقلب و غلّ و غش را نمی‌بخشد و دود آتش عزای ظاهری جدّم حسین(ع)، جواب آه و نالة یتیمان و مظلومان و بیوه زنان را نمی‌دهد. جدّم حسین(ع) از برای گریه گشته نشد، بلکه در راه دین به شهادت رسید، شما هدف جدّم را گم و پایمال کرده‌اید، با تأویلات و توجیهات غلط از زیر بار واجبات شانه خالی می‌کنید، دین را و قدس و تقوی را تنها در مساجد و بعضی محافل محصور ننمایید.

چنین دین و برنامه برایشان تازگی داشته و از آن وحشت می‌نمایند، زیرا که ایشان اسلام راطوردیگر تصور کرده بودند،ومی‌پنداشتندعظمت و ترقی اسلام به زینت کردن مساجدو مناره‌های بلند است. اگر امام عصر(ع) گویدعظمت اسلام به عمل صالح و راستی و درستی وامانتداری و وفای به عهد و اجتناب از محرمات است، برایشان تازگی دارد. خلاصه بین مهدی توهّمی ایشان و برنامه‌اش با حضرت مهدی واقعی و برنامة او، تفاوت مافوق التّصور است.

مطالب مرتبط :

 1. علت اصلی انحراف مردم
 2. استقلال حقیقی در شکوفایی معنوی
 3. حکمت تفاوت سیرة مردان الهی
 4. کلام خدا
 5. معنای حقیقی صحت و مرض
 6. صفات فعل
 7. تجسم
 8. استیصاء سنّت انبیاء
 9. برخی علائم ظهور
 10. فرقه سازی و تفرقه اندازی
 11. القاب حضرت ولی عصر

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه