القاب حضرت ولی عصر ۱۳۸۹/۰۴/۱۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

امامت حضرت ولیّ عصر (عج)

دلیل بر امامت آن حضرت، معصوم بودن آنجناب است بالاتفاق، و نیز امامت ائمه اثنی عشر به طریق نصّ از علمای شیعه و سنّی وارد شده است.

امور عجیبه و غریبه و خلاف عادت هنگام ولادت و بعد از آن از وجود مقدسش ظاهر شده، و همان‌طور که جدّش رسول خدا(ص) خاتم انبیاء است، آن بزرگوار نیز خاتم اوصیاء و اولیاء می‌باشد.

از آیات مقدس قرآنیّه و اخبار و روایات نبویّه و علویّه و کلمات فریقین شیعه و سنی، به ثبوت رسیده که حضرت مهدی منتظر را هر وقت که اراده و مشیت الهی تعلق گیرد، برای فرج و اجرای عدالت حقیقی و زنده کردن دین اسلام ظاهر گرداند.

احکام و قوانین بشری برای اصلاح و ادارة جهان کافی نیست، و این برنامه‌های مجعول و رنگارنگ نمی‌تواند سعادت بشر را تأمین کند و نیز نمی‌تواند بحران‌های خطرناک جهانی را علاج کند. فقط قوانین و دستورات مقدس و متین اسلام که از منبع وحی سرچشمه گرفته، می‌تواند سعادت دنیا و عقبای بشر را تأمین کند.

در این عصر تاریک، شیعیان عصر درخشانی را پیش‌بینی کرده و زمام ادارة جهان را به دست توانای معصومی می‌بینند که از هر عیب و نقص و اشتباه و خطا پاک و منزّه است، و همواره در انتظار آن عصر درخشان حکومت توحید بسر می‌برند.

القاب حضرت ولی عصر

القاب آن‌حضرت اول بقیه‌الله، دوم حجّت، سوم خلف، چهارم قائم، پنجم مهدی، ششم منتظر، هفتم ماء معین یعنی آب جاری شده در روی زمین است.

آب تنها اختصاص به آب ظاهری عنصری ندارد، بلکه هرچیزی‌که سبب حیات و زندگی باشد، آب است. پس ارواح و عقول و علم و ایمان و افاضات الهی و امام که به سبب او ایمان حاصل و کامل می‌شود و بذر معرفت در دلها داخل می‌گردد، همه آب هستند.

وجه مشابهت آن‌حضرت به آب که سبب حیات هر چیزی است ظاهر است، بلکه حیاتی که به سبب آن بزرگوار نصیب می‌شود، به مراتب اعلا و ادوم است از حیاتی که به سبب آب حاصل می‌گردد؛ و به این جهت که همواره مردم خصوصاً حضرات اولیاء از آن سرچشمه فیض الهی استفاده می‌کنند، تعبیر به ماء معین شده است.

مطالب مرتبط :

 1. ولایت حضرت علی (ع) در اخبار عامّه
 2. افضلیت حضرت علی(ع)
 3. آیات قرآنی بر امامت حضرت علی (ع)
 4. طول عمر حضرت قائم (ع)
 5. پیام حضرت ولی عصر(ع)
 6. حضرت مولی (ع) برترین استاد واصل
 7. مفهوم امامت
 8. صدور معجزه از امام علی(ع)
 9. امامت از دیدگاه اهل سنت
 10. ضرورت امامت
 11. عصمت امام علی (ع)
 12. طرق استدلال برامامت ائمه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه