تجلی کمال دربروج امامت ۴ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

گذشته و آینده و حال، به مراتب امتیازیّه هر فردی قبل از خلقت واقف بوده، می‌‌دانسته که اعمال ایشان الهی محض خواهد شد. لذا با انتخاب آنان، اراده کرد تا این ذوات مقدس وسیله دافعیّه و واقعیّه رجس‌های باطنی دیگران و موجب تطهیر قلوب طالبان باشند.

سلام دوم، سلامی است‌که از لسان سفیر الهی شنیدند. سلام مردان الهی را ممکن است ظاهراً اکثر مردم بشنوند، ولی خوشا به حال کسانی‌که آن سلام را بالاخصّ از لسان باطنی سفیران الهی می‌شنوند «الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ».

سلام سوم، سلامی است‌که چون حجاب برخیزد، عیان به مقام مشاهده آید، بی سفیر و بی‌واسطه از ناحیه خود، آن را بشنوند «سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحیمٍ».

از کلمات حکمت‌آمیز حضرت امام حسن عسکری(ع):

با مردم جدال مکن که مقام و قدرت ظاهری تو از بین خواهد رفت.

مزاح مکن که باعث جرئت و دلیری دیگران بر تو می‌شود.

در جواز بلکه استحباب لطیفه‌گویی برای ادخال سرور در قلب مؤمن اشکالی نیست، لیکن اگر از حدّ بگذرد یا کلمات زشت و وقاحت‌آمیز باشد یا منجر به ایذاء مؤمن و کدورت شود، مذموم است.

پارساترین مردم کسی است‌که در برابر شبهه توقف کند و عابدترین مردم کسی است‌که برپا دارد فرایض را، و زاهدترین مردم کسی است‌که ترک کند حرام را، و از همة اینها بالاتر کسی است‌که ترک کند گناهان را.

از ادب دور است‌که انسان نزد شخص غمناکی اظهار خوشحالی کند.

خداوند سبحان برای شرور قفل‌هایی قرار داده و کلید آن‌ها شرب خمر است.

حضرت صادق(ع) فرموده: شراب امّ‌الخبائث است؛ و نیز فرموده مهار شخص دست به دست شیطان است، هر جا که خواهد او را می‌کشد.

حضرت پیغمبر(ص) فرموده: بپرهیزید از شراب و هرچه سکرآور است‌که سکرات کلید جمیع گناهان است. ضررهای روحی و جسمی و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی شراب و مسکرات روی اصول علمی و طبّی و تجربه، ثابت شده است.

خداوندتبارک و تعالی درقرآن مجید می‌فرماید «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلوهَ وََنْتُمْ سُکاری» یعنی ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید نزدیک نماز نشوید در حالی که شما مست هستید. نکته قابل توجه و اهمیت این‌است‌که مسکر یعنی مست کننده، اختصاص به شراب و بنک و چرس ندارد هرچه انسان را مست و از خود بیخود کند، مانند مقام ظاهری و ثروت و غرور و خودبینی مانند شراب است؛ و کسی که نماز حقیقی را بجا می‌آورد، نباید هیچیک از این مستی‌ها را داشته باشد.

مطالب مرتبط :

 1. تجلی کمال دربروج امامت ۳
 2. تجلی کمال دربروج امامت
 3. تجلی کمال دربروج امامت ۲
 4. آیات قرآنی بر امامت حضرت علی (ع)
 5. مرگ ، وسیلۀ کمال
 6. ضرورت امامت
 7. کمال نفس ناطقه
 8. مفهوم امامت
 9. امامت از دیدگاه اهل سنت
 10. هماهنگی ظاهر و باطن
 11. صالحان ، وارثان زمین
 12. پیام اموات

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه