طرق استدلال برامامت ائمه ۱۳۸۹/۰۴/۰۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

طرق استدلال بر امامت ائمه

در استدلال بر امامت ایشان، طرق چندی است:

طریق اوّل آن‌است‌که ایشان مخصت می‌باشند به عصمت و غیر از این دوازده نفر معصومی نبودع پس اگر کسی در عهد یکی از ایشان ادّعای امامت کند، دعوی او به جهت عدم عصمت باطل است.

طریق دوم آن‌است‌که هریک از ایشان در عهد خود رسید و به کمال قوة علمیه و عملیه نسبت به شخص و نوع، و عقلاً قبیح است تقدیم مفضول بر فاضل.

طریق سوم آن‌که حضرت‌رسول‌اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نصّ فرموده است بر امامت هر یک از ایشان، چنان نصّی که قابل تأویل نیست.

طریق چهارم نصّ هریک از ایشان است بر امامت امام بعد از خود.

طریق پنجم معجزات ظاهرات باهرات است‌که در دعوی امامت خود ظاهر نمودند.

خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید «وَ لَقَدْ اَخَذَ اللهُ میثاقَ بَنی اِسْرائیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمْ اَثْنی عَشَرَ نَقیباً». در این آیة شریفه، خداوند تبارک و تعالی نقباء بنی اسرائیل را دوازده نفر فرموده، و حضرت‌رسول‌اکرم(ص) فرمود: آنچه ادیان گذشته داشته‌اند، دین من هم از آن سنن الهی بر کنار نیست؛ لذا نقباء و ائمه دین اسلام را که اولی به تصرف در عالم باشند، دوازده نفر مقرّر فرموده است.خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: «اِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَاللهِ اِثْنی عَشَرَ شَهْراً». مصالح معاش عالم در حصول مطلوبع نیازمند به پیدایش زمان است‌که در دوازده برج پدیدار شود، باید منظومه شمسی در این بروج سیر کند و از این سیر و گردش کواکب، شب و روز و ماه و سال پدید آید.

در اجتماع عالم بشریت، نور الوهیّت در قلب مقدس حضرت‌رسول‌اکرم(ص) تابیدن گرفت، و ایشان پس از بیست و سه سال دوران نبوت، دو مرکز ثقل مهم را در جامعه باقی گذاشت و فرمود: این دو متلازم یکدیگرند و از هم تفکیک نمی‌شوند. آن بزرگوار در حالی که مردم عربستان را زیر پرچم سبز توحید درآوردهبود، این نیروی تصرّف و ولایت را به امر الهی به دوازده مهر سپهر ولایت سپرد.

نور الوهیّت از وجود مقدس آن آفتاب عالم انسانیّت، در بروج امامت سیر نمود و از مشرق وجود آنان نیز بر قلوب صافیّة اولیاء تابش کرد تا طریق سیر به سوی حق را برای مردم تشریح کنند. همان طور که نور آفتاب در منازل کواکب سیر می‌کند، نور نبوت نیز از برج حمل ولایت تا برج حوت امامت، در قلوب مقدّس حضرات ائمة‌اطهار سیر کرده سبب ارشاد امّت شده است.

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام ـ اولین برج منظومة شمسی نبوّت، باب مدینة علم بود. آفتاب نبوّت بر او تابید و آنچه بر دل پاک حضرت‌رسول‌اکرم(ص) از منبع وحی و الهام تابیده بود، بر آئینة مصفّای قلب او انعکاس یافت. سپس نور الهی از برج علوی تا آخرین خط سیر خود یعنی حضرت قائم آل محمد(ص)، حامل مراکز ثقل دین مبین اسلام که مشعلدار هدایت و ارشادند، یک دور گردش کامل کرده، در مدت سه قرن از آغاز هجرت تا زمان غیبت کبری، یک نقطة انحراف از ایشان حاصل نشد.

سیر تکامل دین از نزول اولین آیة قرآن مجید تا نزول آخرین آیة آن در سازمان تشکیلات اداری و معنوی اسلام، با تفسیر و تشریح احکام در مدت سه قرن، که از ختم نبوت به ختم ولایت خاتمه یافت، رشد عقلی و رقاء علمی بشر را با عمل کردن به این دستورات و اجرای این قوانین مقدس تضمین کرد.

مطالب مرتبط :

 1. مفهوم امامت
 2. ولایت حضرت علی (ع) در اخبار عامّه
 3. صدور معجزه از امام علی(ع)
 4. راه اندازی بخش اخبار وب سایت کعبه جانان
 5. امامت از دیدگاه اهل سنت
 6. ضرورت امامت
 7. عصمت امام علی (ع)
 8. القاب حضرت ولی عصر
 9. گفتار ششم
 10. قطعیت ادله شیعه
 11. امام خردسال
 12. صدور نصّ و ظهور معجزه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه