امام علی (ع) ، مجری قرآن ۱۳۸۹/۰۴/۰۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

امام علی(ع)، مجری قرآن

هر چیزی مشتمل است بر وجودات اربعه: ذهنی و لفظی و کتبی و خارجی، و اثر تامّ در اشیاء برای وجود خارجی است، مانند دارو که وجود ذهنی و لفظی و کتبی آن اثری ندارد و رفع مرض نمی‌کند؛ یعنی باید برای دفع مرض اجرا شود و اجرا مجری می‌خواهد و اجرا کننده باید بداند و بتواند و بخواهد. چنان‌که اگر بهترین طبیب را برای مریض بیاوریم و کاملترین نسخه را بنویسد ولی پرستار نتواند بخواند و یا نتواند اجرا کند و یا خواهد، آن نسخه نتیجه‌ای نداده و رفع مرض نمی‌کند.

همان‌طور است قوانین آسمانی،بالخصوص قوانین‌اسلام که بهترین قوانین،و قرآن کهاکمل کتب سماوی بوده و کاملترین نسخه‌هاست برای معالجة امراض جسمی و روحی و اجتماعی، بعد از حضرت پیغمبر(ص) مجری می‌خواست و واگذار کردن این قانون به عهدة کسی که بر آن عالم نیست، عین سفاهت است زیرا محال است‌که چنین شخصی این قانون مقدس را حفظ کند و اجرا نماید.

حضرت علی(ع) از جمیع صحابه افضل بود به علت زیادی علم و حلم و شجاعت و سخات و حکمت و عصمت و عفّت نفس، پس سزاوار نیست که دیگری بر او مقدم شود تا ترجیح مفضول بر فاضل لازم آید.

آن حضرت چنان غرق دریای وحدت و متوّجه به حق جلّ و علا بود که هیچ نمی‌خواست جز خدا، و هیچ نمی‌دید غیر از خدا. مع التأسف جمعی میان مردم اختلاف انداختند و سمند جهل را در میدان هوی و هوس تاختند و حق را پایمال کردند.

از خصائصش آن‌که جمعی دربارة آن‌حضرت غلوّ کرده و او را «خدا» دانسته افراطی شدند، و جمعی خلیفه و امام چهارمش خوانده طریق تفریط پیمودند، ولی حمد بر خدا که ما راه حق رفته او را امام وظیفة بلافصل حضرت‌رسول‌اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دانسته و مقرّب دربار الهی و ولیّ کارخانة حق و قطب دایرة امکان و متصرّف در عوالم وجودیّه می‌دانیم.

هرکه خواهد راه سعادت ابدی را بپیماید و درّ گرانبهای حقیقی را از دریای حقیقت و معرفت بجوید، باید مهر آن‌حضرت را بر صفحة دل نقش کرده و با برق ولای او خانة دل را روشن سازد.

مطالب مرتبط :

 1. سایر اوصاف امام
 2. امام و ابقاء شریعت
 3. امام ، حافظ شریعت
 4. عصمت امام علی (ع)
 5. ضرورت عصمت امام
 6. امام خردسال
 7. امام ، غایت خلقت
 8. اهل سنت و شرایط امام
 9. صدور معجزه از امام علی(ع)
 10. عهد و پیمان امام
 11. جامعیّت قرآن
 12. فصاحت و بلاغت قرآن

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه