استیصاء سنّت انبیاء ۱۳۸۹/۰۳/۰۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

استیصاء، سنّت انبیاء

هیچ پیغمبری از پیغمبران اولوالعزم از دنیا نرفت مگر این‌که قائم مقامی در امر امت گذاشت برای حفظ شریعت که تغیّر و تبدّل در آن واقع نشود. پس حضرت سیّد انبیاء که شریعت او از شرایع آن‌ها اکمل و زمان بقاء آن اطول و دایرة عمومش اوسع باشد، چگونه می‌شود که از شیم و سنن ایشان خارج شده و قائم مقامی برای خود نگمارد؟!

استخلاف و استیصاء حضرت خاتم الانبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله به مرتبه‌ای از وضوح است‌که هیچ عاقلی احتمال خلاف آن ندهد.

اگر گویند حضرت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از حال امت فهمیده بود که تمکین از امام منصوب نمی‌کنند، لهذا نصب و تعیین حجت نفرمود، جوابش این است که:

اوّلاً عصیان امت چنان‌که نمی‌تواند از بعث نبی مانع شود، همچنین نمی‌تواند از وجود ابتدائی امام ممانعت کند،زیرا که اضلال ابتدائی معقول نیست، بلکه اضلال در اضلال مجازاتی است. ثانیاً بر فرض تسلیم این ایراد،فساد مذهب مخالفین ثابت می‌شودزیراکه این، اعتراف اسـت به قابـل نبودن ایشـان بر امر خـلافت و غاصب بودن ایشان امر امامت را بهتسبیب و تمهید و استعمال حیل.

به اتفاق همة مسلمین وجود امام لازم است و به غیر از حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام کسی سزاوار این منصب الهی نبوده و دیگران به زور و ستم حق او را غصب کردند.

وقتی که ملاحظه کردیم احوال و آثار و احکام انبیای سلف را و دقّت نمودیم در اقوال و افعال ایشان، در می‌یابیم آنچه را که واقع شده است در جزء زمانی از زمان ایشان در نبذ کتاب و تحریف شرایع و تغییر سنن، حتی از خود امت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله که اگر حجج و اوصیاء نبودند، امت نمی‌توانستند تحصیل احکام و سنت کنند. پس لابدّ است‌که آن‌حضرت به مقتضای حکمت بالغة الهیّه که امّت خود را بی وصی و خلیفه نگذارد، خصوصاً بعد از مطلّع شدن به هوی و هوس و اختلاف آراء امّت و شهوات نفسانیّه بعضی از صحابه و مهاجر و انصار که می‌دانست بعد از او چند فرقه خواهند شد.

روی زمین بی حجت و بیّنه نمی‌باشد، زیرا که بنای اهل هر زمان بر استعمال مکاید شدیده و حیله‌های غریبه است، که از راه مستقیم حق بر طریق سقیم باطل میل کنند. پس واجب است بر حق‌تعالی به مقتضای لطف و حکمت خود کسی را اختیار کند بعد از نبی که دارای صفات و کمالات او بوده و مردم را به طریق حق هدایت نماید.

مطالب مرتبط :

  1. سایر اوصاف امام
  2. ضرورت امامت
  3. قاعده لطف
  4. امام و ابقاء شریعت
  5. عصمت امام علی (ع)
  6. امامت از دیدگاه اهل سنت
  7. مفهوم انتظار فرج
  8. امام علی (ع) ، مجری قرآن
  9. ضرورت عصمت امام

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه