اسراری از صلوات ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

اسراری از صلوات

ذکر کلمة مقدس «لا اِلهَ اِلاَّ الله» یا سایر اسماء الحسنی، موجب تقرّب به خداست. اما به فرمودة بزرگان در پیشگاه الهی، اجر موعود در صلوات بر محمد و آل او، از همه برتر و عالیتر است.

در صلوات، اسرار و رمزو لایتناهی و علوم بیشماری نهفته است‌که ذکر آن در ابتدا، وسط و اختتام دعا، موجب قبولی دعاست. اگر فردی به توفیق الهی بدان اسرار پی برده عامل شود، شقاوت دنیوی و اخروی او از بین رفته به سعادت ابدی رسد. چه، رمزی از رموز الهیه و علمی از علوم خدائی نیست که در صلوات نباشد؛ تمام علوم اولین و آخرین و همة اسرار از ابتدا و انتها در آن جمع است.

در ابتدای صلوات، با کلمة مقدس «اَللّهُمَّ» قلوب متوجّه ذات حق گردد و در معنا، تعلیم است‌که ای قلوب مؤمنین، اولی است‌که از ما سوی الله منصرف شوید و کمال توجهرا تنها به ذات اقدس او کنید، که جوهر و چکیدة علوم، معرفت به ذات اقدس الهی است و کمال سعادت در انقطاع بسوی اوست. اما موفقیّت در این امر ممکن نیست مگر بعد از توجه به کلمة «صَلِّ»، زیرا در این کلمة مقدس، انوار صفات ذاتی، اسمی و فعلی خداوند تبارک و تعالی، متجلی است. و این، اشارت است‌که از مظاهر دیگر منصرف شده و کمال توجه، به این مظاهر مقدس اختصاص یابد.

تعلیم دیگر در صلوات، جملة «عَلی مُحَمَّدٍ» است‌که در حدّ کمال، انوار جمال و جلال او در وجود مبارک حضرت محمد(ص) جمع است. شناخت آن بزرگوار، شناخت حق است و هرکس بخواهد تجلیات کمالیه الهیه را دریابد، باید به مرآت تمام نمای محمدی(ص) بنگرد که آن نور الهی، مظهر اتم اسم اعظم خداست.

و در آخر صلوات، جمله «آل محمد» بیانگر این‌است‌که اهل بیت او نیز مظهر اعلای صفات الهی‌اند، لذا در وجود مقدس آنان، می‌توان تجلی کمالی صفات افعالی، اسمائی و ذاتی خدا را مشاهده کرد و سرّی از اسرار مقبولیّت دعای آمیخته با صلوات را درک نمود.

الهی به خاطر این مقربین بارگاه قدست، محبوبینی که در عالم ظاهر نمایان نیستند، ولی باطناً در همه جا حضور دارند، تفصیل این اجمال را در قلبمان ایجاد فرما و معانی کمالیه صلوات را به ما تعلیم نما، تا کمال توجه ما به حق شده به سعادت دارین نایل گردیم، به وصال موفق شده، فنا در خود و بقاء در تو پیدا کنیم.

مطالب مرتبط :

  1. هماهنگی ظاهر و باطن
  2. صالحان ، وارثان زمین
  3. آداب ظاهری زیارت
  4. رجعت در زمان ظهور
  5. جامعیّت قرآن
  6. آداب ظاهری زیارت
  7. حکمت طواف نساء و نماز آن
  8. غیبت صغری و غیبت کبری

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه