صدور سایرمعجزات ۱۳۸۹/۰۲/۰۵

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

صدور سایر معجزات

حضرت‌رسول‌اکرم(ص) با قرآن دعوی نبوت کرد، و قرآن دلیل است بر نبوت او و غیر از آن، معجزات صادره از آن جناب را حدّ و حصری نیست.

اخبار متواتره در این باب، ارجحّیت دارد به اخبار اهل کتاب در مورد معجزات پیامبران خود به دو جهت: یکی قرب زمانی، دیگری تواتر و کثرت نقل. هرچه حادثه زمان وقوعش نزدیک‌تر، تحصیل علم و یقین به وقوع آن سهل‌‌تر؛ همچنین شاهدان و ناقلان معجزات پیغمبر آخرالزمان صدها بار بیش بود از بنی اسرائیل و پیروان معدود حضرت عیسی که ناظر و ناقل بودند معجزات آنان را. بنابراین اگر تواتر دربارة معجزات آنان مورد تصدیق است، کثرت تواتر دربارة معجزات پیامبراسلام به طریق اولی صادق خواهد بود.

حضرت‌رسول‌اکرم(ص) مؤید است معجزات کثیری را نسبت به انبیاء گذشته، و در عین‌حال اعلام فرموده است خاتمیت و افضلیت خود را از ایشان. مقام افضلیت ایجاب می‌کند که آن‌حضرت تمام کمالات و معجزات آنان را واجد باشد. زیرا چگونه معقول است‌که کسی ادّعای برتری نماید از همة اطباء، و در عین‌حال اعتراف نماید که بعضی از آنان قادرند به معالجة امراضی که او بدان قادر نیست؟!

از جملة منکـرین اعجاز، مـدّعیان دروغین نبوّتند که سخت به توجیه و تأویل آیاتاعجاز کوشیده به کلی آن را انکار نموده‌اند، تا مبادا کسی از ایشان معجزه‌ای طلبد که عجزشان آشکار گردد.

برخی از بیخبران و مغرضان نیز ادعا کرده‌اند که از پیغمبر خدا(ص) جز قرآن معجزة دیگری صادر نشده، و برای اثبات غرض خود به بعضی آیات استدلال کرده‌‌اند از جمله «وَ ما مَنَعْنا اَنْ نُرْسِلَ بِالآیاتِ اِلاّ اَنْ کَذَّبَ بِهِ الاَوَّلُونَ». به گمان این عده، علت عدم صدور سایر معجزات از پیغمبر، تکذیب امت‌های گذشته است معجزات ظاهره بر آنان را. پاسخ آن که:

آیه شریفه مذکور را دلالتی نیست بر نفی ظهور معجزه از آن حضرت، بلکه حاکی است‌که بعضاً آن بزرگوار به اقتراح و هوای نفس مشرکین، معجزه ارائه نکرد؛ شواهدی از خود آیه به این امر گواه است. در این آیه، کلمه «الآیات» با الف و لام آمده و در آن لابدّ سه احتمال است:

اول ـ الف و لام جنسی باشد و مقتضی آن، این‌است‌که حق‌تعالی به پیامبر خدا هیچ معجزه و گواهی بر نبوتش نداد، و این باطل است زیرا منافی است با بعث نبی و تصدیق او از جانب خلق.

دوم ـ الف و لام جمعی باشد و لازمة آن، انکار وقوع تمام معجزات و آیات دالّه است بر نبوّت، و همانند احتمال قبلی باطل است.

سوم ـ با بطلان دو قسم فوقع مسلماً الف و لام در کلمة «الآیات»، عهدی است. یعنی وقوع معجزات معیّنی انکار گردیده چه، اگر تکذیب مشرکین مانع از ارائه معجزه بود، در این‌صورت قرآن، بزرگترین معجزة آن‌حضرت نازل نمی‌شد! و در صورت اطلاق و کلیّت، جائی برای این استثنا نبود. پس منظور از آیات ممنوعه، پاره‌ای معجزات است‌که بعد از اتمام حجت و رؤیت معجزات ابتدایی، درخواست می‌گردید.

وقوع معجزه را مقتضی، دو چیز است: حکمت خدا و درخواست مردم. اگر حکمت خدا مقتضی صدور معجزه‌ای باشد، تکذیب امم سابقه از آن مانع نتواند شد، زیرا اولاً با تکذیب مردم، حق‌تعالی برخلاف حکمت خویش رفتار نکند. ثانیاً اگر تکذیب مردم مانع شود از صدور معجزه، از ارسال رسل نیز می‌تواند مانع گردد.

مقتضی دوم، آن‌که بعد از رؤیت معجـزات ابتدایی و اتمام حجت، عدّه‌ای به هواینفس معجزه طلبند و حق‌تعالی از ارائه آن امتناع نماید. زیرا انکار معجزات پیشنهادی بعد از وقوع، موجب نزول عذاب است و خداوند متعال به پیغمبر خود وعدة حتمی داده بود تا وی در میان امت است، بلا نازل نکند، لذا با درخواست آنان موافقت نکرد.

تکذیب معجزاتی که ابتدائاً برای اثبات پیامبری و هدایت مردم ظاهر می‌شود، مانند تکذیب خود پیغمبر، موجب عذاب اخروی است. ولی انکار معجزه درخواستی، کاشف از شدت لجاجت و عناد است، زیرا طالب حق را معجزة اوّلی در حصول ایمان و یقین کفایت است. علاوه بر آن، معنای پیشنهاد معجزه، التزام به تصدیق و تسلیم است و انکار آن بعد از ثبوت، استهزاء به رسول و اعجاز اوست.

خداوند متعال در آخر آیة مذکور، این گونه معجزات را تخویفی اعلام فرموده، در صورتی‌که گروهی از معجزات اساساً وسیلة رحمت و هدایت مردم و روشن ساختن مسیر آنان است. آیات دیگری از قرآن نیز گواه است‌که مشرکین برای خویش عذاب می‌طلبیدند و خواهان معجزاتی بودند که موجب نزول بلا به امّت‌های گذشته بود. این گونه آیات بطور کلی بر سه گروهند: آیات درخواست عذاب؛ آیات درخواست معجزات اقتراحی و تکذیب آنها؛ آیات نزول عذاب بعد از تکذیب آن معجزات.

مطالب مرتبط :

 1. صدور معجزه از امام علی(ع)
 2. صدور نصّ و ظهور معجزه
 3. ضرورت صدور نص
 4. اشرف معجزات
 5. حقیقت معجزه
 6. معجزات درخواستی مشرکین
 7. سحر و جادو
 8. شفاعت
 9. قرآن ، معجزه جاویدان
 10. بیماری جان‌سوز خود فریبی
 11. استاد عام و استاد خاص

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه