جامعیّت قرآن ۱۳۸۹/۰۱/۲۸

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

جامعیّت قرآن

اگر کسی در آیات قرآن مجید تفکر کند، معلوم می‌شود اعجاز بودن آن‌که با ایجاز لفظ، چقدر مشتمل است بر کثرت معانی و در تحت هر لفظی از آن، جملات کثیره و فصول غریبه و علوم عجیبه از معانی پنهان است.

قرآن مشتمل است بر کمال معرفت الله و ذات و صفات و اسماء او، که عقول حکماء در آن متحیر و فکر متکلمین در آن متعجّب است، چنان‌که اشراقی راه شرق و مشائی راه مشی را گم می‌کند.

قرآن مشتمل است بر آداب کریمه و شرایع قویمه و طریقة مستقیمه و نظام بلاد و معاش و معاد، و دفع نزاع و فساد و آداب معاملات و مناکحات و معاشرات، و حدود و احکام از حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه و مباح و از آنچه عقول بشر متحیّرند، که هرگاه جمع شوند جمیع علماء و حکماء و عرفاء و جهد خود را بذل نمایند و سع خود را به غایت رسانند در نظام عالم و عباد، مثل آنچه در قرآن است نخواهد شد.

قرآن مشتمل است بر اخبار خفیّه و قصص ماضیه و اخبار سابقه و اخباری از آینده از آدم تا انقراض عالم، و مشتمل است بر اخبار ضمایر قلوب و اطلاع بر اسرار و غیوب که مطلّع نوبد بر آن مگر علاّم الغیوب، مانند خبر دادن از حال کفار و منافقین و آنچه در قلوب ایشان مضمر بود که آن‌حضرت خبر می‌داد و ایشان بنا بر اعتذار می‌گذاشتند.قرآن سرآمد کتب منزله از آسمان است‌که مشتمل است بر احکام قویمه و مواعظ مستقیمه. قرآن معجزة بیّنه‌ای است‌که تا قیام قیامت باقی است و بر صدق نبوت آن‌حضرت دلیلی است ساطع و برهانی است قاطع.

قرآن کتاب جاویدان خدای تبارک و تعالی و قانون اساسی اسلام و معجزة بزرگ و یادگار ماندگار حضرت‌رسول‌اکرم(ص) و نخستین مرجع عقاید و احکام و اخلاق و آداب و شعائر اسلامی است.

خدای تبارک و تعالی در این کتاب مقدس، گنجینه‌های معارف و رازهای سر به مهر حقایق و اصول عدالت و راه و روش رسیدن به سعادت و رهنمودهای سیر و سلوک و دستورالعمل‌های هدایت را به ودیعت نهاده است. حقایق و رازهای الهی در آیات بیّنات این کتاب مقدس متجلّی است.

مطالب مرتبط :

 1. فعال سازی ماژول تگ بر اساس هر کتاب
 2. امام علی (ع) ، مجری قرآن
 3. فصاحت و بلاغت قرآن
 4. قرآن ، معجزه جاویدان
 5. جهانی بودن قرآن
 6. قرآن نور ازلی حق
 7. پاسخ قرآن و پیشوایان الهی
 8. مفهوم حجاب در قرآن
 9. توجه به ظاهر و باطن حج
 10. آداب ظاهری زیارت
 11. محکم و متشابه درقرآن
 12. آداب ظاهری زیارت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه