اشرف معجزات ۱۳۸۹/۰۱/۲۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

اشرف معجزات

اشرف و افضل معجزات انبیاء علم و حکمت است و این دو برای خواص است، به جهت آن‌که ایشان صاحب قریحة نافذه و فطنة قویّه می‌باشند، و باطن ایشان خالی از تقلید و مجرّد از مذاهب موروثی و مسموعی از آباء و اجداد است، و ایمان ایشان نسبت به انبیاء به میزان علم و حکمت است و محتاج به خوارق عادت نیستند.

خوارق عادت برای عوام و بلهاست، زیرا که ایشان را فطانت فهم حقایق نیست. در معجزه، رؤیت با بصر شرط نشده است، زیرا که افادة تواتر اقوی است از رؤیت به بصر، به جهت آن‌که خطا در بصر، اقوی است از خطا در بصیرت.

مطالب مرتبط :

 1. معجزات درخواستی مشرکین
 2. تهذیب اخلاق ، اشرف علوم
 3. سحر و جادو
 4. عدالت ، اشرف فضایل
 5. فرزندان والا مقام اشرف کاینات
 6. حقیقت معجزه
 7. صدور سایرمعجزات
 8. صدور نصّ و ظهور معجزه
 9. صدور معجزه از امام علی(ع)
 10. مراتب یقین
 11. قطعیت ادله شیعه
 12. احوال اثنای سیر

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه