صدور نصّ و ظهور معجزه ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: نبوت و امامت

صدور نصّ و ظهور معجزه

طریق معرفت صدق هر نبی در دعوی نبوت، منحصر است در دو چیز: یکی نصّ سابق بر لاحق و دیگری معجزه:

در جمیع کتب سماویّه خبر بعثت حضرت‌رسول‌اکرم(ص) رسیده است. در بعضی از آن‌ها نام نامی آن‌حضرت و در بعضی، اوصاف و علائم او ذکر شده است. چنان‌که حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم‌السلام در خصوص پیغمبر ما صلی‌الله‌علیه‌وآله نصّ کردند، به نحوی که متتبّع را شبهه و ریبی باقی نمی‌ماند در این‌که حضرت‌باریتعالی آن‌حضرت را برگزیده است از سایر مخلوقات خود، و مخلّع فرموده است او را به خلعت خاتمیّت و مصطفویّت.

چون نبوّت نبّی سابق بر امّت خود ثابت شد، واجب است تصدیق او در هرچیزی‌که خبر می‌دهد از آن، چنان‌که نصّ فرمود حضرت خاتم الانبیاء(ص) بر امامت ائمة‌اطهار(ع)، لیکن این نص اثبات نبوت یا امامت شخص خاص نمی‌کند مگر بعد از اجتماع اوصاف در شخص خاص، و یا آن‌که شخص خاص در زمان نبّی ناس بوده است.

معجزه، امری‌است خارق عادت که مطابق دعوی باشد، پس لابّد است از بیان معنی خرقِ‌عادت تا ممتاز شود از اموری که مانند است به خرقِ‌عادت و حال آن‌که خرقِ‌عادت نیست.هر امری که حادث شود، خواه وجود خواه عدم، او را سببی باشد از اسباب عادیه. اسبابی که حق‌تعالی در این عالم به جهت حدوث حوادث تقدیر فرموده بر سه گونه است: ارضیّه، سماویّه و مرکبّه.

هرچه حادث شود به سببی از اسباب ثلاثه، واقع بر مجرای عادت شود؛ ولی اگر امری حادث شود بدون وساطت سببی از اسباب مذکوره، خارج از مجرای عادت خواهد بود، یعنی عادت با آن منخرق شود، و خرقِ‌عادت از این باب بود.

خرقِ‌عادتی که پیش از بعثت از نبی ظاهر می‌شود «ارهاص» گویند، مانند انکسار طاقِ‌کسری و انطفاء آتشکدة فارس و خشکیدن بحیرة ساوه در شب مولود حضرت ختمی مرتبت صلی‌الله‌علیه‌وآله، و تظلیل غمام و تسلیم احجاز قبل از بعثت آن حضرت.

مطالب مرتبط :

 1. صدور معجزه از امام علی(ع)
 2. حقیقت معجزه
 3. ضرورت صدور نص
 4. صدور سایرمعجزات
 5. قرآن ، معجزه جاویدان
 6. سحر و جادو
 7. نفی خواطر و ظهور حکمت
 8. برخی علائم ظهور
 9. رجعت در زمان ظهور
 10. مراحل ظهور قوای نفس
 11. زمان ظهور از غیوب پنجگانه
 12. فواید بعثت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه