پذیرش تغییرات الهی ۱۳۸۸/۱۰/۲۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد چهارم

امواج ظلمات و حملات نفسانی و غلبة آن به افرادی است که از پاکی قلب چندان بهره‌مند نبوده و یا اصلاً فاقد قلب پاک هستند. چنین افرادی بدان معنا از ایمان برخوردار نبوده و قلوبشان با نور الهی منور نیست. امّا قلبی که در اثر پاکی با نور الهی منوّر گردد، امواج ظلمت نمی‌تواند آن را تهدید نماید؛ چنین قلبی آیینه تمام نمای جمال ازلی است.
در فضیلت عارفین کامل همین بس که جمال و کمال ازلی در هیچ آیینه‌ای نمی‌تواند نمایان گردد، اِلاّ در مرآت قلب عارفین کامل. از این‌رو گفتار عارفین کامل پرتوی از انوار الهیه قلب آنان است، و سعادت ابدی در پیروی از گفتار این مردان الهی است.
عارفین کامل، مأمورین الهی، همانا مجاهدین فی سبیل‌الله‌اند که در تمام تغییرات الهی برای نجات درماندگان آماده می‌شوند. افرادی که از تغییرات الهی رنجیده خاطرند، یا بی خبرند و یا قدرت شنوایی قلب خود را از دست داده نمی‌توانند به ندای مبارزین الهی پاسخ مثبت دهند.
از خلقت آدم تاکنون همواره تغییرات الهی وجود داشته، ولی این امر متأسفانه عده‌ای را محزون و اندوهگین کرده که حوصلة تحقیق عمیق را ندارند. امّا در نظر صاحبدلان، این رنجش بی مورد بوده و اهمیت و اعتباری ندارد.
آری مجاهدین فی سبیل‌الله پرتوی از انوار مطلق هستند. در فضیلت مردان الهی همین بس که خداوند تبارک و تعالی مناجات و راز ونیاز و دعای آنان را می‌شنود، انتقامشان را از ستمگران گرفته و ارباب غرور را از مسند غرور می‌اندازد. تردیدی نیست که عاقبت خداوند تبارک و تعالی ریشه اهل غرور را از بین برده و صاحبدلان و مردان الهی را در مسند عدالت می‌نشاند.
حضرت مولای متقیان می‌فرماید: اَلا ای بندگان خدا دیدة قلبتان را بگشایید و ببینید که خدای تبارک و تعالی چسان باران رحمت و برکات خیراتش را نازل می‌کند. سعادتمند کسی که از این افاضة خیرات بهره‌مند شود، وقت را مغتنم شمارد و قلب خود را برای برخورداری از نعمت‌های الهی مستعد گرداند.
پیروان الهی همیشه در پناه حقند و از ارتکاب معاصی در امن و امان، لذا فنا به آنان راه نمی‌یابد. زیرا قلبی که شمس ازلی بر کانون آن پرتو افشانی نماید، طوفان‌های حوادث را به آن راهی نیست.
در محفلی که مردان الهی در آن جمع هستند، به توفیق و نظر خاص الهی چشمه‌های معارف و علوم و فضایل به جوش آمده و تشنگان علوم ومعارف را سیراب می‌نماید. چنان محافل شورایی سبب می‌شود که استعدادهای طالبین از قوه به فعلیت درآمده و به کمال رسد و گوهرهای معانی از سینه‌ها ظاهر گردد.
الهی توفیق ده از آن باران خیرات و برکات و فضایل نازلة تو برخوردار شویم و با وجود مشعل‌های فروزان هدایت، راه انحراف در پیش نگیریم.
خداوند تبارک و تعالی در هر عصری از اعصار چراغ‌های هدایتش را روشن می‌کند. سعادتمند کسی که به سوی آن مشاعل فروزان حرکت کند و خود را از ضلالت نجات دهد. باران رحمت و برکات الهی همچون رگبارهای بهاری نازل می‌شود.
حضرت مولی(ع) می‌فرماید: بندگان خدا مبادا غفلت کنید و نفس شما اسیر دیو شهوت گردد، که در آن صورت گوش دل شما نمی‌شنود و دیدگان قلبتان نمی‌بیند و شمس ازلی بر قلوبتان تابش نمی‌کند.
بندگان خدا، دیدگان قلب خود را باز کنید و به سرگذشت گذشتگان بنگرید و درس عبرت گیرید. ای کاش از دنیا رفتگان غوغا می‌نمودند و می‌گفتند که چه دیدند و چه شنیدند و چه چشیدند!
ابواب سعادت و رحمت الهی همیشه گشوده است و مدام همه را به سوی فضایل و علوم دعوت می‌نماید، چه زیانی بالاتر از این که آدمی به این ندای ملکوت اعلی پاسخ ندهد و در غفلت بماند.
غفلت‌زدگان که در روی زمین حرکت می‌کنند، مردة متحرک بلکه همچون جمادند. در قلب اینان هیچ تمایلی نیست که غمخوار دیگران شوند و گرد غم را از قلوب فقرا و مستمندان بزدایند. امّا اهل معرفت و صاحبدلان به سبب تابش نور ازلی، دیدنی‌ها را در قلبشان می‌بینند و به اسرار الهی پی می‌برند و ندای حق را می‌شنوند. ای‌کاش همه به این اسرار پی می‌بردند و انوار الهی را مشاهده می‌نمودند، ولی افسوس که به بارگاه قدس الهی که تجلیگاه ازلی و اشراقات الهی است، جز اهل تقوی راه نمی‌یابند.
آری محضر مقدس اولیاء خدا تجلی‌گاه جمال حق است، منطق و برهان به آنجا راه ندارد زیرا که تمام پرده‌ها از روی اسرار برافتاده است. صاحبان حیات قلبی و بیدار دلان می‌توانند این انوار و تجلیات جمال و جلال الهی را مشاهده نمایند. امّا آنان که در اثر عصیان، قلبشان را کشته‌اند، نمی‌توانند انوار و تجلیات جمال و جلال الهی را ببینند. آری در نظر کم خردان و بی خبران، نه موت قلبی که مرگ بدن ضایعه عظیمی است، لکن در نظر اهل معرفت، مرگ قلب و روح ضایعه‌ای بس عظیم و ناگوار است.
برای نجات از طوفان‌های حوادث، عقل دور اندیشی باید که هم عاقبت دنیا و هم عاقبت عقبی را ببیند. صاحب عقل دوراندیش که بصیرت دیدگان قلبش در حد کمال است، نتایج دنیوی و اخروی اعمال را مشاهده می‌نماید و می‌تواند آثار آنها را ارزیابی نماید.
امید است که به توفیق الهی، بشریت از صاحبان عقول الهیه که در واقع چراغ فروزان هدایت الهی هستند، در حد کمال استضائه نماید.

مطالب مرتبط :

  1. هماهنگی ظاهر و باطن
  2. فصل دوم- صفات الهی: صفات ثبوتیه
  3. فصل چهارم: اسماء الهی – معنای اسم
  4. آداب ظاهری زیارت
  5. بالاترین نعمت برای بشریت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه