نوسان و تنزل انوار دل ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد چهارم

حقیقت انسان یا انسان حقیقی، نور الهی است. انسانی که با طی مراحل تقوی موفق به بهره‌مندی بیشتری از تعالیم عالیه دینی می‌گردد، به انوار زیورهای الهی مزین می‌شود. در چنین انسانی معانی جلوات «مِنْ رُوحی» متجلی و نمایان است. همه انوار از نور محض ساطع و لامع است و هر نوری که مشاهده می‌شود، آیتی از آیات الهیه است.
خداوند تبارک و تعالی نور محض است و صفات او عین ذات او، همه نور محض است، یعنی بین نور صفات و ذات او فرقی نیست. نور الهی گاهگاهی به لباس مادی در آمده و به انواع رنگ‌ها و قالب‌ها نمایان می‌شود؛ این‌ها نشانه‌ای از نشانه‌ها و علامتی از علایم طریق اوست.
حضرات انبیاء و اوصیاء و اولیاء و اخیار و ابرار و صالحین همه نور الهی هستند. نور قوی نوری است که از تقوای بیشتری برخوردار باشد. انسانی که مراحل تقوی را طی کرده و در حد اعلی از آیات الهی بهره‌مند است، نور او بسیار قوی است. گرچه در افراد دیگری هم نور خدا مشاهده می‌شود، لکن نورشان ضعیف است. البته همه این انوار از یک نور ساطع است و تعلیم نور «مِنْ رُوحی» می‌نماید، اما مشاهده قوت و ضعف این انوار، مراتب تقوی و کمالات افراد را نشان می‌دهد و حتی نوسان بعضی انوار را آشکار می‌نماید.
بشر در اثر توبه و اتصال و کمال توجه، امکان دارد به مرتبه و مقامی برسد که حقیقت او نور قوی باشد. اما بشری که ساعتی قبل دارای نور قوی بود، بسا که نورش به جای تقویت، تضعیف گردد. مسلماً چنین افرادی از تعالیم عالیه برخوردار بوده و در قبال این تنزل مراتب نوری، مسؤولیتشان در پیشگاه الهی بالاتر است از فردی که از ابتدا از تعالیم عالیه برخوردار نبوده است.
مسؤولیت هرکسی در پیشگاه الهی به نسبت برخورداری از تعالیم عالیه الهی و عقل است. افرادی که سالیان متمادی توفیق برخورداری از تعالیم عالیه الهی را دارند، مسؤولیت آنان بسی بالاتر از سایرین است، و محبوبین الهی از آنان انتظار دیگری دارند و از تخلف آنان، متألم و ناراحتند؛ رهروانی که خداوند متعال به آنان علم و بیان داده و برایشان اتمام حجت شده، آنان که شب در اعلی علیین‌اند و صبح بر اثر دخالت شیطان در اسفل السافلین!
تکلیف و وظیفه سالکین و عارفین الهی ارشاد افراد است و از جمله ارشاد افرادی که در اثر دخالت شیطان و نفس، مراتب نورانیتشان در نوسان و تنزل است. بزرگان فرموده‌اند از جمله اموری که قابل اعتماد نیست قلب است، معلوم نیست که عاقبت امر ما چگونه خواهد بود.
الهی ترا به مقربین درگاهت سوگند، آن مقام و مرتبه و نوری که به هر یک از رهروان طریق حق عطا فرموده‌ای، آن را برایشان ثابت بدار و از نوسان و تنزل محفوظ‌دار و بر مقام معنوی آنان بیفزای.
الهی از پیشگاه تو درخواست می‌کنیم که ما را عالی‌ترین مراتب تقوی کرامت‌فرمایی، و پس از آن که به توفیق و فضل و رحمت تو قدم به مراتب بالاتر گذاشتیم، الهی راضی مشو که از آن تنزل نماییم.
الهی خود را به تو می‌سپاریم، ما را از شر نفس و شیطان و از شر ما خَلَق و غاسِق و انس و جن حفظ فرما.

مطالب مرتبط :

  1. انوار الهی درتشکر
  2. انوار الهی و ظلمتکده نفس
  3. هماهنگی ظاهر و باطن
  4. صالحان ، وارثان زمین
  5. اشتیاق به زیارت نورمحض
  6. مشاهده صورت باطنی اعمال

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه