تفرقه افکنی آرزوی خصم بزرگ ۱۳۸۸/۰۹/۱۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد چهارم

حملات شیطان غالباً به افرادی است که مراحل تکامل و طریق حق را طی می‌کنند. افرادی که از طریق حق و تکامل اعراض کرده و منحرف شده‌اند، شیطان به آنان توجهی ندارد. حملات شیطانی غالباً به حضرات انبیاء و اوصیاء و اولیاء است. هرچه مراتب معنوی فردی بالاتر باشد، حملات بر او شدیدتر است. اما وقتی تزکیه نفس کسی به اعلی درجه رسد، گرچه شیطان حمله خود را به او قطع نمی‌کند ولی مسلماً نمی‌تواند بر چنین فردی تسلط یابد.
این خصم بزرگ، آرزوها و اهدافش بسیار و مهم‌ترین آن، تلاش برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و طالبین حق است. چه او می‌داند که سیادت و سعادت و پیروزی نهایی مسلمین و مؤمنین، در اتحاد قلبی است.
آری در اثر تفرقه، سیادت و سعادت مسلمانان از بین رفته و مغلوب دشمن می‌گردند. البته هر اتحاد قلبی نمی‌تواند وسیله موفقیت معنوی باشد . بسا طوایف زیادی که از جاده حقیقت منحرف بوده اما موفق به اتحاد قلبی شوند، چنان که امروزه اباطیل اتحاد قلبی دارند ولی نمی‌توانند به هدف اصلی نایل گردند.
اتحاد قلوبی سبب موفقیت می‌شود که دارای ایمان و تزکیه نفس باشند. اگر ما واقعاً خواهان سعادت و سیادت و غلبه بر دشمن هستیم، باید به تزکیه نفس پرداخته و قلباً متحد گردیم. بدین علت، خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید از مؤمنین عهد و پیمان می‌گیرد و آنان هم با خدا عهد و پیمان می‌بندند. اتصالاً خدای تبارک و تعالی در آیات متعددی یادآوری می‌فرماید که به عهد و پیمانی که با خدا بستید وفادار باشید، و بدانید که از این عهد و پیمان سؤال کرده خواهید شد.
بزرگان فرموده‌اند که تمرکز قوای جسمی و روحی، بالاخص به یک نقطه معنوی، نیروی عجیبی ایجاد می‌کند، و تنها با این نیروی الهی می‌توان به کمال موفقیت رسید. ممکن است زمانی انسان از اتحاد قلبی اعراض نماید و گام در وادی تفرقه نهد و موفقیت ظاهری و کذایی هم به او دست دهد؛ و یا نیرویی را ضعیف ببیند و به نیروی قوی متمایل شود و از این طریق عزت و موفقیت مادی او فزونی یابد، اما این‌ها همه اموری بی‌اساس و آرزویی شیطانی است.
پس جز با سپر و سلاح اتحاد و اتفاق معنوی، موفقیت امکان‌پذیر نبوده و نمی‌توان شاهد پیروزی را به دست آورد و به مقام رفیع عظمت رسید. امر است به جمعیت خاطر و اتحاد قلوب، زیرا تشتت فکری نه تنها دردی را درمان نمی‌کند، بلکه موجب تشدید وخامت و حتی سقوط است.
از جمله حملات شیطان این است که بذر تفرقه بپاشد و انسان را وادار به تفرقه اندازی کند، پذیرش این امر در حکم باز کردن جبهه برای دشمن است. اما دعوت بزرگان همواره به اتحاد قلبی و احتراز از تفرقه است، تذکر و عتاب بزرگان از روی محبت الهی و به جهت جلوگیری از تفرق و تشتت است. آری اظهار محبت را باید از ناحیه بزرگان تشخیص داد.
اسلام برای ایجاد توافق و هماهنگی نه تنها مسلمین را برادر و اعضای یک پیکر معرفی فرموده، بلکه بالاتر از آن مؤمنین را چنان تربیت می‌کند که به مقام ایثار رسیده و خیر و منافع دیگران را بر خود مقدم می‌دارند.
موفقیت نهایی و محیرالعقول مسلمین صدر اسلام، که با کمی عده در مدت کوتاهی توانستند قیاصره را از سریر امپراطوری ساقط کنند، در اثر اتحاد قلبی بود. این است که اجانب در هر عصر و به خصوص امروزه از هر سو در تلاش آنند که بین مسلمین تفرقه ایجاد نمایند. فردی که در صدد است بین مؤمنین و سالکین الهی تفرقه بیندازد، در حقیقت او خواهان آن است که دنیا را به تفرقه کشاند!
حضرت رسول اکرم(ص) موقعی که چراغ عمر پرنور و پرحادثه وجود مبارکش می‌خواست به خاموشی گراید – البته عمر بزرگان همواره پرحادثه است – در آن حال توصیه به اتحاد مؤمنین با همدیگر فرمود. حتی در آن روزهای آخر در حال استیلای بیماری و تب، فرمود که مرا به مسجد ببرید. دست مبارک آن بزرگوار را گرفته و به مسجد بردند، در آن حال به منبر تشریف برده و فرمودند: ای مؤمنین با یکدیگر اتحاد داشته باشید که خدا از شما پیمان گرفته است. چه اگر واقعاً اتحاد و اتفاق قلبی باشد و اهل ایمان به آن پیمان الهی وفادار بمانند، موفقیت‌های بزرگی نصیب آنان خواهد شد.
بر یکایک سالکین طریق حق فرض است که مدام به آن عهد و پیمان الهی متذکر شوند و با بررسی دقیق، دریابند که تا چه حد به آن وفادار بوده‌اند. باید به مقام تجدید عهد و پیمان برآیند، زیرا که سعادت خود و دیگران منوط به این امر مهم الهی است.

مطالب مرتبط :

 1. تلاش در تفرقه‌اندازی
 2. فرقه سازی و تفرقه اندازی
 3. هماهنگی ظاهر و باطن
 4. دعوت مردان الهی به خیرخواهی
 5. عطیه عشق و علایم آن
 6. وظایف اجتماعی حجاج
 7. حالات اواخر سیر
 8. شرایط سائل و مسؤول
 9. اعتصام عام وخاص
 10. زهد و استقبال از شداید
 11. عالم ربّانی، سلاح مؤثر الهی
 12. اسرار موفقیت عالم ربّانی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه