مفهوم توکّل ۱۳۸۸/۰۲/۰۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد سوم

مفهوم توکّل

حالاتی که تا رسیدن به مقام وصول علی الخصوص در اواخر سیر، عارض می‌گردد عبارتند از: توکل، رضا، تسلیم، توحید، اتحاد.

مراد از توکل، تفویض امر است به تدبیر وکیل علی الاطلاق؛ واگذاری امور است بر مالک مطلقیه. توکل، اظهار عجز و ناتوانی است در همه امور و انقطاع بنده از ماسوی‌الله. توکل این نیست که انسان از همة کارها دست باز دارد و به خدا واگذارد. سالک راه حق باید بداند که در وقوع همه کارها شروط مؤثر نیست، و نیز وقوع همة کارها در غیر شروط نیست، بلکه تنها در وقوع بعضی کارها شروط مؤثر است.

اگر کسی وقوع تمام کارها را در غیر شروط بداند، جبر در خیال آید و اگر وقوع تمام کارها را به شروط نسبت دهد، قدر در خیال آید و اگر به نظر راست بنگرد، نه جبر مطلق است و نه قدر مطلق. بدون علم بر جبر و قدر، توکل حاصل نشود و حصول کمال این علم بدون ریاضت قوة عاقله میسر نگردد.

خداوند تبارک و تعالی نظام اسباب و علل را در عالم قرار داده و برای هرچیزی وسیله‌ای تعیین فرموده، لکن مؤمن واقعی مؤثر حقیقی را جز خدا نمی‌داند و اتکائش به اوست. معتقد است که شفا دهنده و روزی دهندة حقیقی اوست، چه با وجود اسباب ظاهری و عادی و چه با عدم آنها «وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً»

خداوند متعال نعمت‌هایی را که به بشر عطا فرموده, قادر است در آنی از او سلب کند یا آنها را افزون‌تر گرداند. اوست که اتصالاً بندگان خود را به درخواست حاجات امر می‌فرماید و اجابت آنها را ضمانت می‌کند.

مطالب مرتبط :

 1. دعا و توکّل
 2. توکّل و آرامش قلبی
 3. شریک و احتیاج
 4. حالات اواخر سیر
 5. مفهوم حقیقی زهد
 6. مفهوم نفی صفت از خدا
 7. فصل سوم- مفهوم صفات سلبیه
 8. مفهوم حجاب در قرآن
 9. مفهوم حقیقی تقیّه
 10. مفهوم امامت
 11. مفهوم انتظار فرج
 12. مفهوم عصمت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه