ج – امراض قوۀ جذب ۱۳۸۷/۰۷/۱۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

ج‌ – امراض‌ قوة‌ جذب‌

امراض‌ قوة‌ جذب‌ بیش‌ از حد شمار است‌ و مهمترین‌ آنها شهوت، بطالت، حزن‌ و حسد است؛ اولی‌ از جهت‌ افراط، دومی‌ از تفریط‌ و سومی‌ و چهارمی‌ از ردائت‌ است.

مطالب مرتبط :

 1. ب – امراض قوۀ دفع
 2. الف – امراض قوۀ نظری
 3. علل بیماری قوای نفس
 4. روش معالجه کلی امراض
 5. د – امراض ترکیبی چند قوه
 6. افراط شهوت
 7. بی غیرتی
 8. رذایل اصلی و فرعی
 9. جبن
 10. اقسام عدالت و آثار آن
 11. بطالت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه