بی غیرتی ۱۳۸۷/۰۷/۰۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

بی‌غیرتی‌

صفتی‌ از صفات‌ رذیله‌ بی‌غیرتی‌ است‌ و آن‌ کوتاهی‌ و اهمال‌ است‌ در محافظت‌ آنچه‌ نگهداری‌ آن‌ بر انسان‌ واجب‌ و لازم‌ است‌ از دین‌ و عرض‌ و اولاد؛ این‌ صفت‌ خبیثه‌ از مهلکات‌ عظیمه‌ است. حضرت‌ پیغمبر (ص) فرمود: دل‌ مرد بی‌غیرت، سرنگون‌ است. ضد این‌ صفت، غیرت‌ است‌ و آن‌ نتیجه‌ شجاعت‌ و قوت‌ نفس‌ می‌باشد که‌ از فضایل‌ و ملکات‌ شریفه‌ است‌ هر که‌ از این‌ صفت‌ خالی‌ است‌ نشاید او را در زمرة‌ مردان‌ واقعی‌ شمرد.

غیرت، حفظ‌ دین‌ و عرض‌ و اولاد خود است، و برای‌ محافظت‌ هر یک‌ مرتبه‌ای‌ است‌ که‌ صاحب‌ غیرت‌ از آن‌ تجاوز نکند.

غیرت‌ در دین، سعی‌ است‌ در رد‌ بدعتِ‌ کسی‌ که‌ در دین‌ بدعت‌ نهد و خوار داشتن‌ کسی‌ که‌ به‌ دین‌ اهانت‌ کند و دفع‌ ادعای‌ اهل‌ باطل‌ و رد‌ شبهه‌ منکرین. باید در ترویج‌ احکام‌ دین، لازمة‌ جد‌ و جهد را به‌ عمل‌ آورد و در نشر مسائل‌ حلال‌ و حرام‌ نهایت‌ مبالغه‌ نماید، و در امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر مسامحه‌ نکند و با کسانی‌ که‌ آشکارا معصیت‌ می‌کنند، بی‌ضرورت‌ سازش‌ و دوستی‌ ننماید.

غیرت‌ در عرض‌ خود آن‌ است‌ که‌ از حال‌ او غافل‌ نباشد و در ابتدای‌ امرِ‌ منتهی‌ به‌ فساد، اهمال‌ نکند، و زن‌ خود را از دیدن‌ نامحرم‌ محافظت‌ نماید. سزاوار است‌ که‌ مرد، خود را در نظر زن‌ با صلابت‌ و مهابت‌ بدارد. مقتضای‌ غیرت‌ بر اولاد آن‌ است‌ که‌ همیشه‌ مراقب‌ احوال‌ او باشد و غذای‌ او را از راه‌ حلال‌ مهیا سازد. زیرا طفلی‌ که‌ گوشت‌ او از غذای‌ حرام‌ به‌ وجود آید بساکه‌ طبیعت‌ او با خباثت‌ سرشته‌ گردد، و نیز چون‌ به‌ حد‌ تمیز رسد او را احکام‌ دین‌ و آداب‌ نیکان‌ بیاموزد. مقتضای‌ غیرت، منع‌ زنان‌ است‌ از شنیدن‌ حکایات‌ شهوت‌انگیز و سخنان‌ عشرت‌آمیز و مصاحبت‌ پیر زنانی‌ که‌ با مردم‌ آمد و شد دارند.

صفت‌ غیرت‌ گرچه‌ در نظر عقل‌ و شرع‌ پسندیده‌است، اما باید به‌ حد افراط‌ نرسد که‌مرد به‌ اهل‌ و عیال‌ خود بدگمان‌ شده‌ بر آنها تنگ‌ بگیرد و درصدد تجسس‌ باطنی‌ برآید. حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص) فرموده: بعضی‌ از انواع‌ غیرت‌ را خدا و رسول‌ او دشمن‌ دارد از جمله‌ این‌ که‌ مرد بی‌جهت‌ بر عیال‌ خود غیرت‌ نماید. بالجمله‌ افراط‌ در تفحص‌ و تفتیش‌ احوال‌ اهل‌ و عیال‌ ناپسند و با طریقه‌ شرع‌ موافق‌ نیست‌ زیرا که‌ در آن‌ وقت، مرد از گمان‌ بد خالی‌ نباشد و این‌ شرعاً‌ مذموم‌ است.

مطالب مرتبط :

  1. آداب ظاهری زیارت
  2. اطباء روحی
  3. خلاصه‌ای از وظایف سالک
  4. گفتار هشتم

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه