انتقامجویی ۱۳۸۷/۰۶/۰۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

انتقامجویی‌

صفت‌ دیگر انتقامجویی‌ است‌ یعنی‌ چون‌ کسی‌ به‌ او بدی‌ کرد، او در صدد مقابله‌ به‌ مثل‌ یا بدتر از آن‌ برآید، مانند تلافی‌ غیبت‌ به‌ غیبت‌ و فحش‌ به‌ فحش‌ و تهمت‌ به‌ تهمت‌ که‌ همة‌ اینها بدون‌ تردید شرعاً‌ از محرمات‌ است. حضرت‌ رسول‌ اکرم‌ (ص) فرموده: اگر کسی‌ ترا سرزنش‌ کند به‌ عیبی‌ که‌ در توست، تو او را سرزنش‌ مکن‌ به‌ آنچه‌ در اوست. پس‌ بر مرد دیندار است‌ که‌ اگر ظلمی‌ به‌ او رسید، به‌ جزای‌ مقرره‌ در شریعت‌ بسنده‌ کند و پا از دایرة‌ شرع‌ بیرون‌ ننهد.

علاج‌ ترک‌ انتقام، تفکر است‌ در بدی‌ عاقبت‌ آن‌ در دنیا و آخرت، سپس‌ تأمل‌ در فواید ضد انتقام‌ که‌ عفو است، و آیات‌ و اخبار در مدح‌ و حسن‌ عفو بسیار است. خداوند متعال‌ در قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید «خُذِ‌ العَفوَ‌ وَ‌أمُر‌ بِالعُرفِ‌ وَ‌ اَ‌عرِض‌ عَنِ‌ الجاهِلینَ» و باز می‌فرماید «وَلیَعفُوا وَلیَصفَحُوا اَ‌لا‌ تُحِبُّونَ‌ اَن‌ یَغفِرَ‌ اللهُ‌ لَکُم‌ وَ‌اللهُ‌ غَفُورٌ‌ رَحیمٌ»و نیز «وَ‌اَن‌ تَعفُوا اَقرَبُ‌ لِلتَّقوی».

مطالب مرتبط :

  1. جبن
  2. سوء ظن

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه