ب – امراض قوۀ دفع ۱۳۸۷/۰۵/۳۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد دوم

ب‌ – امراض‌ قوة‌ دفع‌

امراض‌ قوة‌ دفع‌ را گرچه‌ مراتب‌ بسیار است، لیکن‌ تباه‌ترین‌ آنها سه‌ نوع‌ است:

اول‌ – غضب‌
دوم‌ – جبن‌
سوم‌ – خوف‌

نوع‌ اول‌ از قبیل‌ افراط، نوع‌ دوم‌ از قبیل‌ تفریط، و نوع‌ سوم‌ به‌ ردائت‌ مناسب‌تر است. شرح‌ هریک‌ و طریق‌ درمان‌ آنها ذیلاً‌ بیان‌ می‌شود.

مطالب مرتبط :

  1. ج – امراض قوۀ جذب
  2. الف – امراض قوۀ نظری
  3. روش معالجه کلی امراض
  4. د – امراض ترکیبی چند قوه
  5. علل بیماری قوای نفس
  6. شفاعت
  7. نیاز به استاد الهی
  8. بطالت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه