نیاز به استاد الهی ۱۳۸۶/۱۰/۲۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

نیاز به استاد الهی

البته علت اصلی این انقلابات و تحولات مراتب، تعالیم استاد الهی است. چه عادت الله بر این جاری نشده که کسی بی‌استاد حرکت کند. آنان که خیال کرده‌اند بدون استاد می‌توانند به منزل رسند، دچار اشتباه محض هستند. اگر کسی خواهد بدون تسلیم به استاد الهی معالجه خود به نظر عقل و علم خویش کند، نتواند و بجایی نرسد و خوف آن باشد که در ورطة هلاکت افتد. کسی که با هوای نفس خود بر خویشتن تصرف کند، جان به باد خواهد داد.

قرآن مجید که همه علوم روحی و جمله معاجین و اشربه و بیماری‌های روانی در آن وجود دارد «لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ یٰابِسٍ اِلّا فی کِتٰابٍ مُبینٍ» در نزد طبیب حاذقی همچون حضرت رسول اکرم(ص) بود که جمله امراض بشناسد و معالجه آن به صواب فرماید «اِنَّکَ لَتَهْدی اِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقیمٍ». بعضی از صحابة آن حضرت که این علم را از او فرا گرفتند، در معالجه به کمال رسیدند. در هر عصری از اعصار روی زمین از این اطباء الهی خالی نیست و اگر کسی بدون مراجعه به ‌ایشان خواهد خویشتن را معالجه کند در هلاکت افتد، باید به طبیب حاذق خویشتن را تسلیم کند که دارای کمال معرفت امزجة مختلفه روحی شود.

سالک الی‌الله باید نیت و اراده خالص را در خویشتن به مقام تحقّق درآورد و بداند که تخم ارادت چون در زمین دل افتاد، باید آن را غنیمت شمارد و عزیز بدارد و غذایی مناسب حال او دهد و این غذا در بوستان اساتید الهی یافت شود. سالک حقیقی در جستجوی استاد کامل بپا خیزد، اگر در مشرق نشان ندهند به مغرب رود و اگر موانعی در رسیدن به خدمت استاد شود، به قوّت بازوی ارادت بگسلد.

اگر صاحب سعادتی از در «وَ أتُوا الْبُیُوتَ مِنْ اَبْوٰابِهٰا» درآید و پرورش روح به قانون شرع دهد و مراتب تقوای خود را به کمال رساند، چنان که در عالَم غیب عالِم کلیات بود، اکنون عالم کلیات و جزئیات غیب و شهادت گردد و بی‌پرده جمال و جلال حق بیند.

مطالب مرتبط :

 1. استاد عام و استاد خاص
 2. حضرت مولی (ع) برترین استاد واصل
 3. فرار از عتاب استاد
 4. رهنمونی به خدمت استاد
 5. ضرورت استاد در سلوک
 6. رهایی از جاذبة دنیا به یاری استاد
 7. پیروی از استاد، راه نیل به آمال
 8. اطباء روحی
 9. روش معالجه کلی امراض
 10. جهل مرکب
 11. استقلال حقیقی در شکوفایی معنوی
 12. وظایف متعلم نسبت به معلم

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه