ارمغان حجاج واقعی 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

ارمغان حجاج واقعیای مسافرینی که این سعادت نصیب شما شده تا به خواست الهی مراحل این سفر مقدس را طی کنید، آیا می‏دانید که وظیفه مهم شما در این سفر روحانی چیست؟ متأسفانه کثیری از حجاج مراحل سفر ظاهری حج را می‏پیمایند، بدون این که توأم با بینایی قلبی باشد؛ ظاهر خانه خدا را زیارت می‏کنند، بدون این که صاحب خانه را ملاقات نمایند. بجای ارتباط با حق، در فکر مادیات و ظواهرند و چه بسا در موقع برگشت، با خود، ،تحفه غم و اندوه معاصی را به همراه آورند!

ای مسافرین الهی! به دیدگان دل، عرش معلی را بنگرید که چسان عاشقان جمال ازلی پروانه‏وار دور شمع بزم وصال می‏گردند. مبادا ظواهر مانع مشاهده شما از بواطن گردد. اگر به این مکان مقدس به دیدگان دل بنگرید، به شما آثار آن دلباختگان ازلی را نشان می‏دهند. اکنون بر شماست که بال و پر بیارایید و خود را به کاروان کبوتران تشنه جمال برسانید.
از هر مسافری که به توفیق حق موفق به زیارت خانه خدا گردد، مؤمنین توقع ارمغانی دارند. اینک بال و پر بیارایید، خود را به آن کاروان تشنه وصال رسانید و در کنار چشمه بقاء فرود آیید، جام دل را از آن لبریز کرده و برای طالبین ارمغان آورید که همه در انتظار شما و ارمغان شما هستند.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.