وظایف اجتماعی حجاج 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

اسلام بزرگترین عامل ترقی و آزادی بخش است که انسان را بسوی تکامل سوق می‏دهد و همواره می‏تواند انقلاب اصیلی را بر اساس فضیلت و سعادت آرمانهای عالی انسانی بوجود آورد.
افرادی می‏توانند آن انقلاب الهی را ایجاد نمایند که اسلام را بشناسند. زیرا کسی که بوی اسلام حقیقی به مشامش نرسیده و از تعالیم و احکام الهی آن بی‏خبر است، چگونه می‏تواند دریابد که عدالت و برادری چیست و چسان باید با کفر و بیداد مبارزه نماید؟
فقط اسلام است که می‏تواند در هر عصر و زمانی از توده‏ها پراکنده وملتهای گوناگون علیرغم اختلافهای ملی، جغرافیایی و نژادی، یک ملت واحد شکست ناپذیر بوجود آورده، اتحاد و اتفاق کاملی بین آنها برقرار نماید.
بیگانگان تا حدی به این حقیقت پی برده‏اند که اگر مسلمین بر اساس تعالیم الهی قرآن رفتار کنند، چنان وحدت و اتفاقی میان آنان پدید آید که بر دنیا مسلط گردند. آنان می‏دانند که آغاز وحدتهای اسلامی، پایان حیات استعمارگری و حکومت زور ظالمانه آنان است، از اینرو شب و روز در فکر تحکیم مرام باطل خویشند و در تلاشند که بین مسلمانان تفرقه افکنند و آنان را در بی‏خبری و غفلت و دشمنی نسبت به هم نگهدارند.
درمقابل، ملتهای مسلمان با وجود  دسترسی و امکان برخورداری از حقایق، متفرقند و در خواب غفلت بسر می‏برند. بجای این که با شناسایی بهتر همدیگر و برخورداری از حقایق الهی بر اتحاد و اتفاق خود بیفزایند، روز به روز با دور شدن از معیارهای الهی، بر نفاق و تفرقه و مخالفت خود می‏افزایند و راه را برای نفوذ و مداخله دشمنان و نفاق افکنان هموار می‏کنند.
یکی از معانی وجوب حج، اتحاد و اتفاق است، لذا بر حجاج است که در مسیر همبستگی گام سپارند تا به یکپارچگی و وحدت اسلامی جامعه عمل بپوشانند و نقشه‏های بد‏خواهان و استعمارگران را نقش بر آب کنند. منظور از وحدت، رعایت اتحاد همه جانبه اسلامی است که تمام جوانب آن از تفکر تا عمل نمونه و الگو باشد.
این حج باید چنان شکل گیرد که شرق را به غرب مربوط سازد و سفید را به سیاه پیوند دهد و عرب را به عجم، که جنگ و منازعه عرب وعجم ، عاملی است برای تفرقه و علت آن، حرکت غیر الهی بیگانگان است.
باید عرب و عجم را از مخالفتها و رقابتها و حسادتهای بیهوده بدور دارند، چنان که قرآن مجید صراحتاً می‏فرماید: ای مؤمنان گروهی از شما گروه دیگر را مسخره نکنند، شاید آنها را که مسخره می‏کنید از شما بهتر باشند، یا القاب زشت یکدیگر را صدا نکنید، کسانی که توبه نکنند از ستمگرانند.
از وظایف هر مسلمان با خبر بودن از درد جوامع و آگاهی از نیازهای مادی و معنوی جامعه بشریت است، همانگونه که حضرات انبیاء و اوصیاء بیش از همه از درد جامعه بشریت آگاه بودند.
یکی از فواید سفر الهی حج نیز اطلاع از عقاید و افکار یکدیگر و با خبر شدن از وضع مادی و سیاسی و مسایل جاری مسلمانان و برخورداری از نظرات و تفکرات همدیگر بدون دخالت بیگانگان و افراد مغرض است. بدینسان وجوب حج موجبات فراهم ساختن همکاری و وسایل اتحاد در راه خدا را فراهم می‏نماید، و نیز هشداری است برای ثروتمندان و صاحبان نعم الهی که دست یاری و حمایت بسوی مسلمانان فقیر و محروم گشایند؛ و مهمتر از همه با خبر شدن از خطراتی است که در هر عصر و دوران از ناحیه بیگانگان متوجه مسلمانان می‏شود.
بنابراین از فرایض مهم این سفر معنوی، ابلاغ حقایق و برقراری ارتباط است با حجاجی که از شهرها و ممالک دیگر آمده‏اند، و نیز برخورد محبت آمیز و تحقیق از کیفیت و کمیت وضع معنوی آنان، تا زمینه اتحاد و اتفاق همه جانبه مسلمین هر چه زودتر بوجود آید. این امر در صورتی امکانپذیر خواهد بود که حجاج با علم و عمل به کلام الهی و حضرات انبیاء و اوصیاء راه آن بزرگواران را طی نمایند، زیرا ایشانند که مشعل فروزان هدایت را برداشته و پیشاپیش قافله حقیقی حج حرکت می‏کنند. کاروانی که بدون این مشعل فروزان بخواهد مراحل را طی نماید، گمراه خواهد شد.
هر گاه حجاج این رکن عظیم عبادی اسلام را درست بجا آورند، در مدت کمی به کمال پیروزی می‏رسند و اگر در این امر مهم قصور نمایند، نه تنها به روح خود که بر پیکر اسلام صدمه بزرگی زده‏اند. در آیه شریفه « مِنْ أَمْرِ رَبِّی » و « وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی » آثار ظهور قدرت کمالیه الهی در اتحاد قلوب متجلی است، که در مقابل آن تمام قدرتها محو و نابود است. بارالها اتحاد قلوب مسلمانانی را که در آن سرزمین مقدس جمع شده‏اند، به مرتبه کمال رسان.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.