امنیت حرم مقدس کعبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

فلسفه تحریم شکار حیوان، کشتن حشرات و دفع جانوران مأنوس بدن، کندن علف و درخت در حرم مقدس کعبه و در احرام، ایجاد امنیت است. هر موجود ذیروحی صاحب حس است و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، رنج می‏برد، هر چند که مراتب حس و درجه حساسیت در انسان، حیوان و گیاه متفاوت است. دفع جانور مأنوس بدن، یعنی تغییر جبری شرایط زندگی آنها برایشان ناراحت کننده است هر چند که در کشتن و قطع عضو یا تغییر محیط حشرات و  حیوانات یا در قطع و کندن گیاه، رنج آنها برای ما محسوس نباشد.
حریم خانه خدا و شهر مکه برای همه باید امن باشد- که در قرآن به شرافت آن تحت عنوان «بَلَدِ الْأَمِین» سوگند یاد شده – تا نه تنها انسانها که حتی حیوانات و نباتات نیز رنجی نبینند، بخصوص از حجاج که در حال مقدس احرام یعنی در مقام سلم محض و اطاعت کامل فرمان خداوند متعال هستند. مگر این که در مقام اضطرار که حیوانی قادر به رساندن خود به علفی در چند قدمی نشود و از گرسنگی در خطر تلف شدن باشد، در این صورت محرم می‏تواند گیاه را کنده به او دهد. یا در مواقع اضطراری برای شفای مریض کندن گیاه خاصی لازم باشد.

مطالب مرتبط :

 1. اراده واحد
 2. راه اندازی بخش اخبار وب سایت کعبه جانان
 3. حلق و تقصیر، سبکباری از گناه
 4. هماهنگی ظاهر و باطن
 5. لباس مساوات و پاکی
 6. جبر و اختیار
 7. صالحان ، وارثان زمین
 8. حکمت سعی بین صفا و مروه
 9. وظایف حاجی در بازگشت
 10. اسرار حج در کلام امام صادق (ع)
 11. آداب ظاهری زیارت
 12. حکمت طواف نساء و نماز آن

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه