حکمت سعی بین صفا و مروه ۱۳۹۲/۰۷/۱۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

بعد از اداء مناسک ثلاثه منی’ واجب است مراجعت به مکه به حهت طواف و زیارت و نماز و سعی مابین صفا و مروه و طواف نساء و نماز آن. مستحب است که حاجی چون خواهد از مسجد الحرام برای سعی بیرون رود، از در صفا خارج شود وبالای صفا رود. حکمت این سعی، ادراک این دقیقه روحانی است که طالب را بدون سعی متوالی و متواتر و پشتکاری، مطلوب حاصل نخواهد شد؛ آن هم سعی و تلاش در حد فاصل صفا و مروّت.
همچنین سعی بین صفا و مروه با لباس احرام که بی‏شباهت به لباس اموات نیست، یادی است از عالم حشر که انسانها در قیامت پس از قیام برای حساب، از نتیجه اعمال خود نگرانند و در حد فاصل دو مقصد نهایی معذب یا متنعم شدن، در نوسان هستند.

مطالب مرتبط :

 1. حکمت طواف نساء و نماز آن
 2. شریک و احتیاج
 3. اسرار حج در کلام امام صادق (ع)
 4. برخورداری از حکمت و حیات طیّبه
 5. حکمت خلق اسماء
 6. فضایل صادره از حکمت
 7. نفی خواطر و ظهور حکمت
 8. طواف، تجلی محبت به خدا
 9. ضروری ترین نیاز بشر
 10. صالحان ، وارثان زمین
 11. هماهنگی ظاهر و باطن
 12. جبر و اختیار

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه