طواف، تجلی محبت به خدا 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

کعبه خانه وحدت و حقیقت است، خانه‏ای است که آدمی‏را بسوی خدا رهبری می‏کند، جایگاهی است که قلب اسلام را به حرکت می‏آورد. مرکز عالم اسلام و منبع نورانی جهان و راهنمای بشریت بسوی یکتا پرستی است.
خداوند متعال در قرآن مجید می‏فرماید «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» باید حجاج خانه دیرینه را طواف کنند. بر حجاج واجب است هفت بار دور خانه کعبه بگردند، این عمل طواف نام دارد. انسانی که توجه به خدا پیدا کرد و محبت پروردگار را در دل خویش جای داد، میل دارد عملاً این محبت را اظهار کرده و به مرحله ظهور و بروز برساند، این است که دور خانه خدا می‏گردد و بدینسان علاقه خود را به خدا و پیروی از دستورات او جلوه‏ گر می‏نماید.
گویی انسان هنگام طواف به زبان حال می‏گوید: پروردگارا من در درگاه تو مقصرم و عملی که سبب شود تا جزو عبادت کنندگان محسوب گردم، ندارم. به این امید به اینجا آمده و داخل این جمعیت شده‏ام تا مرا در زمره عبادت کنندگان قرار دهی.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.