زهد و استقبال از شداید ۱۳۸۷/۰۳/۱۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

حرکتی که سالک راه حق می‌تواند به واسطة آن از مبدأ به مقصد رسد، زهد است. سالک طریق حق باید زهد و تقوی را پیشة خود سازد. زاهد کسی است که دارای سه خصلت باشد:

اول – مجاهده با نفس در ترک مشتهیات و زخارف دنیوی.

دوم – تزکیه اعمال

سوم – بذل جوارح در راه حق

زاهد هرگز به دنیای پست تن ندهد، زیرا می‌داند که آنچه خداوند متعال برای اولیاء خود ذخیره فرموده از مقامات عالیه و درجات رفیعه، بهتر است از اموال و سایر علایق دنیوی. پس زاهد کسی است که از دنیا به جهت آخرت اعراض نماید، بلکه در مرحله‌ای ازحطام دنیوی اعراض و از اخروی اغماض کند. چنین کسی را از دست رفته محزون و به دست آمده شاد نکند.

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده: هر کسی به گذشته افسوس نخورد و به آینده شاد نباشد، از دو جهت به زهد رسیده و زهد بین دو کلمه قرآن مجید است که می‌فرماید: محزون نشوید بر آنچه از دست دهید و شادی نکنید به آنچه به شما رسد. «لِکَیْلاٰ تَأْسَوْا عَلیٰ مٰا فٰاتَکُمْ وَ لاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتیٰکُمْ».

زاهد زهد خود را مشاهده نکند و برای آن قدر و قیمت و منزلتی نطلبد، زیرا در زهد خویش چنان غرق تجلّیات حق است که مقصودی جز لقاء الهی ندارد و نمی‌خواهد چیزی حجاب او شود. کسی که از مقام خودبینی در نیامده و از مرتبه نفس‌پرستی به مقام خداپرستی نرسیده، به مقصد نخواهد رسید.

صاحب تقوی نه تنها از معاصی پرهیز کند که حتی از ترس وقوع معصیت، از شبهاتنیز اجتناب نماید. حضرت صادق(ع) می‌فرماید: پرهیزگار باشید که بدون پرهیزگاری نتوان به خدا رسید «عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ وَ لاٰیُنٰالُ عِنْدَاللهِ اِلّا بِالْوَرَعِ». شخص پرهیزگار از تصورات واهی وتخیّلات بی‌جا دور شده در بند قیود نفسانی و تجملات دنیوی نیست. سالک پرهیزگار به زندگی ساده عادت کرده و عمر خود را زیر نظر مولای خود به آخر می‌رساند.

مطالب مرتبط :

 1. آداب ظاهری زیارت
 2. استقبال کنندگان صبح صادق
 3. هماهنگی ظاهر و باطن
 4. حرکت
 5. مفهوم حقیقی زهد
 6. زیباشناسی در پرتو تزکیه نفس
 7. زهد و تقوی
 8. اراده واحد
 9. جبر و اختیار
 10. صالحان ، وارثان زمین
 11. استقلال حقیقی در شکوفایی معنوی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه