سفری به عالم بقاء ۱۳۹۲/۰۷/۱۱

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

در پیشگاه الهی تفکر درباره اعمال حج، برتر ومقدم بر انجام اعمال حج است. این سفری معنوی در حقیقت سرّی است از اسرار عزم سفر به دار بقاء و اعمال حج با آن لباس و حالات، رمزی است از رموز کیفیت عالم حشر. از جمله آرزوهایی که در حج باید نمود، آرزویی است که شخص مقرّ و گناهکار در عالم محشر می‏کند که ایکاش اوقات گرانبهای خود را در دنیا تلف نمی‏کرد.
این سفر در واقع سفر آخرت است و در عازم سفر حج باید چنین حال معنوی در حد اعلی تحقق یابد. گویی که دنیا را وداع می‏کند و به مقام محاسبه می‏رود و دیگر به این دار فناء بر نخواهد گشت. گویا به او می‏گویند ای سالک طریق حق چند روزی در اینجا هستی و چندی بعد به دار بقاء انتقال می‏یابی، پس هر کاری می‏خواهی بکن و هر تلاشی داری بنما! حاجی باید در آن حال باشد.

مطالب مرتبط :

 1. فصل نهم: عالم مقدّس برزخ
 2. مواهب عالم، حق همگان
 3. انسان ،عالم کبیر
 4. سرنوشت روح در عالم برزخ
 5. گسترش عالم انقراض آن
 6. ورود به عالم ملکوت
 7. صعود به عالم جبروت و لاهوت
 8. طی مراحل عالم علمی و عینی
 9. عالم ربّانی، سلاح مؤثر الهی
 10. فصل دوازدهم: انقراض عالم در آستانه قیامت – خاموش شدن خورشیدها
 11. صالحان ، وارثان زمین
 12. اراده واحد

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه