کنگره جهانی حج 2013/10/03

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه مصباح الطاهرين

کتاب مقدس آسمانی، آدمیان را به تفکر امر فرموده و از دانش و دانشمند تجلیل بعمل آورده است. قرآن کریم در هفتصد و پنجاه مورد آدمیان را به خواندن کتاب هستی و تفکر و تعقل در خلقت آسمانها و زمین و کوهها و دریاها و گیاهان و حیوان و انسان امر فرموده، تا از این راه کاهلی و سستی را کنار گذاشته، روح پژوهش و جستجو را در کالبد انسانها زنده نماید.
گذشت زمان و مرور ایام مابین دستورات پیشوایان دینی و بسیاری از انسانهای کنونی فاصله انداخته است. انسان شناسان در هدایت ایشان بسی کوشیده‏اند اما کمتر موفق شده‏اند. فقط گاهی از لابلای پرده‏های زمان، صدای مقدس مردان طریق حق به گوش می‏رسد که عده‏ای از توده‏های منحرف را که به مرداب فساد اخلاقی هجوم آورده‏اند، متوقف ساخته‏اند.
بعضی از افراد زندگی خود را با زندگی حیوانات قیاس کرده و برخی به اشتباهاتی که زائیده بی‏بند و باری‏هاست، در ژرفای حیوانیت فرو رفته و اوراق زندگی را از غرایز حیوانی مسطور کرده‏اند. ایشان از منظور اساسی آفرینش و وظیفه اجتماعی غفلت ورزیده‏اند، در نتیجه امروزه سطح اخلاقی بشر تنزل کرده، دنیای صنعتی هم نتوانسته به نیاز معنوی انسانها پاسخ مثبت دهد.
روح آلوده و ناراحت بشر امروزی بیش از هر زمان به تقویت و آرامش و اصلاح نیازمند است. این روح پریشان هرگز به کسب فضایل معنوی نایل نخواهد شد مگر این که در مکتب وحدت و یگانه‏پرستی نام‏نویسی کرده، دانشجوی مکتب پیشوایان مذهبی و دانشمندان معنوی گردد. زیرا دین و مذهب و عقیده صحیح است که انسان را همواره بسوی سعادت و رستگاری می‏کشاند، و اتحاد و اتفاق و نوعدوستی را در دلها ایجاد می‏کند. برای تحقق این هدف مقدس، امروز جامعه به جوانان با ایمان احتیاج دارد؛ باید به تربیت آنان همت گماشت و نواقص اخلاقی و دینی ایشان را برطرف ساخت، باشد که از میان ایشان، رادمردانی غیور و مبارز بوجود آیند که به جامعه ثابت نمایند ارزش زندگی در تعالی اخلاقی و فعالیت روحانی و گرایش الهی است.
پایه اعتقاد اگر با ادله و براهین استوار گردد، همیشه ارزش خود را حفظ نماید، و بدینسان سرعت در قبول هر سخن که بزرگترین آفت و دشمن افکار آدمی است، از میان رفته جای آن حس کنجکاوی و قدرت فکری می‏گیرد.
جنبش و کردار آدمی پیرو عقیده و اراده اوست، و اراده و تصمیم زائیده افکار آدمی است. بنابراین باید تعالیم پیشوایان دینی و مظاهر قانون آسمانی را کاملاً فرا‏گرفت و اجتماع را با آن رهبری کرد. همانا پرتو لطف الهی است که افکار آدمی‏را با نسیم موزون خویش آرامش می‏بخشد، و عواطف آسمانی است که دلهای رمیده را آرام ساخته کاروان بشریت را با بندهای نا گسستنی پیوند می‏دهد.
اسلام شایسته ترین برنامه های جهانی را که می‏تواند انسان را به سوی علم و بینش و تحرک و تفکر و تعمق سوق دهد، به عالم بشریت ارزانی داشته است. اسلام نه از دریچه تعصب مذهبی که از دیدگاه بینش علمی و قضاوت عقلی، همگان را زیر لوای وحدت و یگانه‏پرستی دعوت می‏نماید و می‏خواهد آتش نفاقها و جنگها را خاموش کرده، روح تازه‏ای که باعث ایجاد اتحاد و صلح و صفا و آرامش روانی باشد، در کالبد آدمیان دمیده ایشان را بسوی سعادت و رستگاری رهبری کند. لذا باید شعاع دایره بشریت را نسبت به کانون معنویت و حقیقت کوتاهتر نمود تا انسان ها به مرکز و کانون روحانیت نزدیکتر شده، در آسایش و آرامش بسر برند. یکی از مهمترین برنامه‏های اسلام در جهت تحقق این اهداف، برنامه حج است.
اسلام دین اتحاد و یگانگی است چنان که خداوند متعال می‏فرماید «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» و حضرت صادق (ع) می‏فرماید « مؤمن برادر مؤمن است و ایشان همه مانند اعضای یک بدنند، چو عضوی از آن به درد آید اعضای دیگر نیز دردناک می‏شوند» و نیز فرمود «ارواح همه آنان از یک روحند».
اسلام در سطح جهانی، شایسته ترین برنامه ها را در سفر حج پیاده نموده است. حج یک کنگره جهانی است که مسلمین با شرایط خاصی در آن دعوت شده تا به امور خود رسیدگی و مشکلات خویش را حل نمایند و برخواسته های مختلف مسلمانان جهان، در حد امکان جواب دهند.در میان اعضاء این کنگره جهانی به هیچوجه مخالفتی موجود نیست، در همه موضوعات اتفاق نظر داشته اختلاف اصولی نمی‏تواند در بین آنان بوجود آید، زیرا ایشان را رابطه‏ای محکمتر بهم نزدیک می‏کند که همانا رابطه دین و ایمان است. خداوند متعال می‏فرماید «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ» آنان خود را برادر یکدیگر می‏دانند و همین رابطه دینی است که خط مشی واحدی برای آنان مشخص نموده، تا وادار می‏کند بالاتفاق درباره هر موضوعی تصمیم مثبت یا منفی بگیرند؛ سیاستی که مطرود قوانین اسلام است نمی‏تواند در ایشان نفوذ کرده و از راهی که باید در پیش گیرند، منحرفشان سازد.
کنگره حج در مکه معظمه تشکیل می‏شود و این از امتیازات این گردهمایی دینی است. تجدید هر ساله این کنگره با وجود شرایط مختلف، نیروی مسلمین را تقویت کرده نمی‏گذارد مسلمانان از کاروان تمدن و تحولات شگرفی که در جهان پدید می‏آید، عقب مانده و افکار فرسوده میان ایشان حکومت کند. آری مکتب ابراهیمی یگانه مکتب توحید بشریت است که بعد از برنامه حضرت محمد‏(ص) زینت یافته است.
پیکر یک اجتماع را تا لباس تقوی و پوشش خداپرستی تزیین نکند، مردم روی سعادت و رستگاری نخواهند دید. اسلام برای سعادت بشر برنامه هایی طرح کرده و شالوده‏هایی ریخته که از جمله آنها برنامه حج است.
حج عامل اتحاد بین مسلمین، معرّف سیمای اسلام به جهانیان و مظهر احترام به حقوق بشریت است. حج یک سفر روحانی و فراهم شدن شرایطی است که در آن روح آزادانه بسوی خدا می‏رود.


پینگ و دیدگاه ها هر دو بسته شده اند.