موانع حکیمانه در طلاق ۱۳۸۷/۰۳/۱۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: کعبه جانان - جلد اول

اسلام برای جلوگیری از طلاق، دستورات حکیمانه‌ای صادر نموده: بر خلاف عقد، از شرایط صحّت طلاق، پاک بودن زن از عادت ماهانه و نیز حضور عدلین است. مسلّماً یکی از شرایط عدالت تا حدی آشنایی به مسائل شرعی است تا فرد عادل بتواند آن زن و مرد را پند و ‌اندرز دهد. علاوه بر آن، مجری طلاق باید به وظایف خود واقف باشد و آنها را نصیحت و راهنمایی کند. امّا با حضور دو رهگذر که نه مجری طلاق و نه زن و شوهر آن دو را می‌شناسند و نه آن دو شاهد این زوجین را، چگونه این طلاق می‌تواند صحیح باشد وحضور این دو حکمت‌آمیز؟!

حضرت رسول اکرم(ص) فرمود: جبرائیل از ناحیه خداوند تبارک و تعالی چنان زن را به من توصیه و توصیف نمود که بجز مورد فحشاء نمی‌توان او را طلاق داد. آن بزرگوارمی‌فرماید: ‌ای مردم بترسید از طلاق و در راه هوی و هوس به زنان خود شکنجه ندهید «مٰا اَحَلَّ اللهُ شَیْئاً اَبْغَضُ اِلَیْهِ مِنَ الطَّلاٰقِ».

دیگر از تعالیم مهم اسلام و قرآن برای طلاق، «حکمیّت» است. گرچه در میان فقها ممکن است بر وجوب یا استحباب آن اختلاف باشد و متأسفانه در عمل هم به ندرت اجرا می‌شود، امّا بر طبق نصّ صریح قرآن، حکمیّت واجب است و ترک آن موجب عقاب. دو نفری که از خانواده زن و مرد به عنوان حَکَم انتخاب می‌گردند، باید در حدّ کمال به وظایف شرعی خود آشنا باشند. خداوند متعال می‌فرماید: موقعی که ترسیدید میان زن و شوهر انفصالی افتد، حَکَمی از ناحیه کسان زن و حَکَمی از ناحیه کسان مرد انتخاب کنید، اگرحکمین حقیقتاً خواهان اصلاح میان زن و شوهر باشند، خداوند آنان را موفق می‌گرداند. «وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنَهُمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ اَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ اَهْلِهٰا اِنْ یُریدٰا اِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَیْنَهُمٰا».

مطالب مرتبط :

  1. طلاق ، حلال مبغوض
  2. رفع موانع
  3. مفهوم حجاب در قرآن
  4. چشم چرانی ، محرک غیرالهی
  5. بهره مندی از نعم و مبارزه با صوفیگری
  6. تساوی زن و مرد در آفرینش و تکامل

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه