مظهر اعلای شفاعت ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

مظهر اعلای شفاعت

فردا چون صبح قیامت بدمد، سراپردة عزت در آن صحرای قدرت بزنند و ترازوی عدل بیاویزند، زندان عذاب از حجاب برخیزد، ندای سیاست در آن عرصة عظمی دهند. در آن روز مسمار بر زبانها زنند و سلسله‌های عدل بر پایها بسته شود، آثار مذلّت بر رخساره‌ها نشیند. منادی عدل ندا کند:

ای زبان‌های گویا خاموش شوید، ای دستهای ناگویا به تکلّم در آیید. ای گواهان بارگاه قدس آنچه دیده‌اید بگویید، اکنون نوبت گفتار شماست. ای جواسیس قدرت آنچه دیده‌اید، اظهار کنید.

در آن ساعت است که بسی پرده‌ها دریده شود، بسی نسبت‌ها بریده شود، بسی سپید رویانسیه روی شوند، زبان‌های فصیح گنگ گردند. هزاران نقطة نبوت و عصمت به زانو نشیند. از فزع اکبر آن روز حضرت آدم پیش آید و گوید: الهی بر ما رحم کن. حضرت نوح آید و گوید: الهی ممکن است بر ضعیفی ما رحم کن؟ حضرت ابراهیم خلیل الله، حضرت موسی کلیم الله، حضرت عیسی روح الله پیش آید که الهی بر ما رحم کن که ما را طاقت این فزع اکبر نیست.

آن حبیب خدا، مهتر عالم، سید آدم، مایة فطرت، نقطة نبوت پیش آید: الهی گنهکاران امت مرا بیامرز و با محمد (ص) هرچه خواهی کن! خطاب آید: ای حبیب من کسی که به وحدانیت ما و به رسالت تو اقرار نمود، شفاعت را بر فتراک دولت تو بستیم، به فضل و رحمت خویش گناهان آنها را پوشیدیم، از فزع اکبر ایمن گردانیدیم، به ایشان زلفی و حسنی دادیم.

خوشا به حال کسی که قلباً دین حنیف اسلام را پذیرفت و در طاعات و عبادات دست در متابعت حبیب خدا زد. مدال سعادت ابدی بر سینة او نصب کردند و مفاتیح کنوز خیرات بر دست کفایت او نهادند.

الهی! توفیق توبة نصوح امروز بر همة ما کرامت فرما تا مبادا در روز بازپسین پیش تو و پیش مقربین درگاهت شرمسار شویم. روزی که گروهی که بنوازند به فضل، گروهی را براندازند به عدل، گروهی را بر سرای دولت آرند باروی‌های تازه مانند گل شکفته، گروهی را به زندان محنت برند با رویهای شکسته و خوار شده.

حمد بی‌پایان بر خدای منّان، محدث کون و مکان و درود نامعدود بر رهبر ما خاتم پیغمبران (ص) و آل طاهرین او، و سلام بر محبّان مخلص سفیران حق.

مطالب مرتبط :

  1. شفاعت
  2. ضرورت شفاعت
  3. مظهر تامّ اسماء
  4. فصل نهم – اولیاء مظهر صفات اوصیاء
  5. هماهنگی ظاهر و باطن
  6. صالحان ، وارثان زمین

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه