ثبت و ضبط اعمال ۱۳۹۰/۰۱/۲۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

ثبت و ضبط اعمال

هر چیزی اسرار گذشتة خود را در درون خود حفظ می‌کند، گذشته‌ها در دل آینده‌ها موجودند، حلقه‌های درون درختان سن و سال آنها را معین می‌کنند، آثار گذشتگا در دل سنگ‌ها و اعماق زمین باقی مانده و پس از گذشت قرن‌ها میزان هنر و صنعت و ترقی و جاه‌طلبی مردمان گذشته را روشن می‌سازند.

کیست که از اهرام مصر و تخت جمشید هنر اقوام گذشته و جاه طلبی و خودپرستی سلاطین باستان را نخواند، و از دیدن آنها به یاد هزاران بردة بی‌پناهی نیفتد که زیر شلاق مأمورین با بدنهای کبود، عرق‌ریزان سنگ آن بناها را حمل می‌کردند تا از رنج و جان کندن هزاران بی‌گناه، کامرانی یک مرد مغرور و آزمند تأمین گردد.

دانشمندان اکنون با کاوش‌های مخصوص، جزئیات تمدّن و مذهب و اعمال مردمان گذشته را می‌خوانند و از یک تکّه استخوان پوسیده، رنگ و قیافه و قامت مرده را تشخیص می‌دهند، زیرا علائم و آثار فعلی حاکی از اسرارا دوران‌های گذشته و زبان گویای آنهاست.

وجود انسان نیز از این ثبت و ضبط سهم بسزایی دارد، نیروی حافظه که ما از حقیقت آن اطلاع نداریم، اعمالی را که آدمی انجام داده و منظره‌هایی را که مشاهده نموده ضبط کرده و در خزانة خود نگهمیدارد.

انسان در عرض یک ساعت می‌تواند اعمال انجام شدة پنجاه سالة خویش را از مدّنظر بگذراند و به دیگران توصیف کند. واقعاً عجیب است که انسان می‌تواند اعمال خود را از دیگران مخفی دارد، لکن نمی‌تواند از خود پنهان دارد، خود در دست خویش ناتوان است.

حافظه همچون نوار ضبط صوت، اصوات و اعمال و آثار انسان را ضبط می‌کند، این کتاب مرتّب و پروندة مضبوط را اگر روزی پیش روی او نهند، می‌تواند دربارة خویش داوری کند: «اِقرَأ کِتابَکَ کَفی بِنَفسِکَ الیَومَ عَلیکَ حَسیباً»: بخوان نامه‌ات را، کافی است که امروز خودت بر خویشتن حسابگر باشی.

ضعف بدن از مرض خبر می‌دهد و پریدگی رنگ از ترس، و افروختگی چهره از شرم و غضب، و ضخیم شدن پوست کف دست از کثرت کار خبر می‌دهد. بدن این واقعیات را در خود ضبط کرده و آشکار می‌سازد: «یُعرَفُ المُجرِمُونَ بِسیماهُم» شناخته می‌شوند گنهکاران به علامتشان.

این ثبت و ضبط از ابتدا در جهان بوده و هست، سپس بشر ضبط صوت و سینما را اختراع کرد و توانست صدای خود را از ضبط صوت بشنود و اعمال خود را در آن پرده ببیند، بطوری که پس از مردن نیز باقی می‌ماند و هر وقت خواستند می‌توانند صدای او را از ضبط صوت بشنوند و اعمال او را در آن پرده ببینند.

از کجا می‌توان گفت که اصوات و اعمال و آثار ما در ذرات زمین و هوا ثبت و ضبط نمی‌شود و روزی آشکار نخواهد شد؟ کوه و دشت، در و دیوار جاسوسانی هستند که نه تنهااصوات، بلکه اعمال و آثار ما را به نحوی از انحاء ضبط می‌کنند، وقتی اسباب و وسایل دقیق بکار می‌رود، این اسرار آشکار می‌شود. ثبت اسرار تنها در سطح اشیاء و شکل خارجی آنها انجام نمی‌یابد که در صورت متلاشی شدن هیکل محو گردد، بلکه در ذرات آنها نیز ریشه دوانیده است.

آیات قرآن مجید از حیث ثبت و ضبط اعمال به چند دسته تقسیم می‌شوند:

دستة اول، آیاتی هستند که دلالت دارند بر نوشته شدن و محفوظ ماندن اعمال.

دستة دوم، آیاتی هستند که دلالت دارند بر مجسّم شدن اعمال و جمع شدن آنها در یک محل و دیده شدن آنها.

دستة سوم، آیاتی هستند که دلالت دارند بر شهادت اعضاء.

«اِنّا نَحنُ نُحیِ المَوتی وَ نَکتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم وَ کُلَّ شَیءٍ اَحصَیناهُ فی اِمامِ مُبینٍ». در آیه شریفه مراد از «نکتب» نوشتن در روی کاغذ نیست بلکه یک نوع نسخه برداری و نوشتن بخصوص است. آری همه چیز در کتاب روشن طبیعت و جهان بزرگ ضبط می‌گردد، حرکات ظاهریّه در عالم مادی و حرکات باطنیّه در عالم معنا: «وَ کُلُّ شَیءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ» و نیز می‌فرماید: «اِذَا زُلزِلَتِ الاَرضُ زِلزالَها وَ اَخرَجَتِ الاَرضُ اَثقالَها وَ قالَ الاِنسانُ مالَها، یَومَئذٍ تُحَدِّثُ اَخبارَها».

وقت نزول قرآن مجید عدّه‌ای از مردم نادان این آیات و نظایر آنها را مسخره می‌کردند و نشدنی می‌پنداشتند، لکن امروز روشن شده که در صورت جمع شرایط و فراهم بودن محیط مساعد، اسرار آشکار می‌گردد.

همان‌طور که تکلّم نوار ضبط صوت و محسوس شدن اعمال در پردة سینما بعد از یک حرکت نوار و فیلم است، بعد از جنبش همگانی نیز زمین اخبار خود را آشکار خواهد نمود. وقوع آیة شریفه «تُحَدِّثُ اَخبارَها» در ردیف آیاتی که بعد از آیه شریفة «اِذا زُلزِلَت» آمده‌اند، قابل توجه است و معلوم می‌شود که اخراج اثقال و حدیث اخبار بعد از جنبش زمین خواهد بود.

نقل شده است که حضرت رسول اکرم (ص) از هیچ منزلی نمی‌گذشت مگر این که در آنجا دو رکعت نماز می‌خواند و می‌فرمود: من برای آن نماز می‌خوانم که این محل به نماز خواندن من شهادت دهد.

شخصی از حضرت صادق علیه السلام پرسید: انسان نماز و نافله‌های خود را در یک محل بخواند یا در چند محل؟ فرمود: این جا و آن جا بخواند، زیرا روز قیامت هر محل به نماز خواندن او شهـادت دهد و نیز فرمود: نمـاز را در جاهای مـتعدد از مـساجد بخوانید، زیرا هر بقـعه‌ای روزقیامت برای نماز خواندن شما شهادت خواهد داد.

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: می‌دانید اخبار زمین چیست؟ گفتند خدا و رسول او داناترند. فرمود: اخبار زمین آن است که بر هر مرد و زنی گواهی دهد به آنچه در روی زمین کرده‌اند. و نیز فرمود به بهترین اعمالتان که نماز باشد مواظبت کنید و از زمین برحذر باشید، زیرا زمین روز قیامت هر عمل نیک و بدی که از شما سر می‌زند، آشکار خواهد ساخت.

همان‌طور که زمین با کاوش‌ها مخصوص اسرار خود را آشکار می‌کند، روز قیامت نیز اسراری را که در خود ضبط نموده، آشکار خواهد ساخت، اگرچه امروز وسیله‌ای برای بیرون کشیدن آنها نداریم.

کتاب و قیامت مراتبی دارند. سیر باطنی در اعمال، خود نوعی قرائت است و در آیة شریفة: «اِقرَأ کِتابِک» مراد از کتاب، یکی هم پروندة داخلی انسان است. حافظة هر شخص انبار محفوظات اوست و می‌تواند با مراجعه به آن، قضایای گذشتة خود را بررسی کند و این قضایا و حوادث در ذرات مغز و زمین و هوا ریشه دوانیده است و هیچ تغیّر و تبدّل، قدرت از بین بردن آنها را ندارد.

در روز قیامت، شهدای حقیقی در اصل حضرت رسول اکرم (ص) و حضرات ائمة اطهار و حضرات معصومین علیهم السلام می‌باشند. افرادی از امت نیز امکان دارد در اثر مجاهدت به آن مقام برسند که آن مراتب را سیر کنند و شاهد باشند.

شهادت مقربین درگاه الهی و شهادت زمین، حافظه، اعضاء و سایر شهود که همه به اذن پروردگار متعال است، ماورای شهادت‌های ظاهری می‌باشد. گرچه بدون این شهادت‌ها نیز خداوند تعالی آگاه به حقایق امور است، اما وقتی قاضی به مجازات مجرمی امر کند ولی آن جرم در خاطر مجرم نباشد، شاید در قضاوت حاکم تردید نماید و او را عادل نداند. اما این کمال حکمت است که موقع قضاوت و صدور حکم، خود فرد هم مقرّ و معترف به گناه و کردة خویش باشد.

شهادت این شهود به خیر باشد یا به شر، از اشقیاء باشد یا از سعداء، اثرات معنوی خاصی نسبت به آن افراد دارد و در مجموع به نفع آنان است. زیرا خداوند تبارک و تعالی ارحم الراحمین است و در شرایطی که مجرم معصیت خود را درک و در حین عذاب خویشتن را مستحق آن می‌داند و غیر از حق پناهی نمی‌یابد، امکان دارد که چنان ادراکی برای او سبب تخفیف عذاب یا نجات او شود.

مطالب مرتبط :

  1. تجلّی اعمال درسیمای انسان
  2. وحدت خدا
  3. حکمت سعی بین صفا و مروه
  4. صالحان ، وارثان زمین
  5. مفهوم انتظار فرج
  6. حکمت طواف نساء و نماز آن
  7. عصیبیت وکتمان حق
  8. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
  9. کفرجلی و کفر خفی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه