گسترش عالم انقراض آن ۱۳۹۰/۰۱/۲۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

گسترش عالم و انقراض آن

اینک می‌خواهیم طریق دیگری را که قرآن‌مجید در این زمینه برای ما نشان می‌دهد، بررسی کنیم و آن این که در ابتدای خلقت، آسمان‌ها و زمین همه یک چیز فشرده و محکم بوده‌اند، ولی در اثر انبساط تدریجاً وسعت یافته و جهان فعلی را به وجود آورده‌اند. این انبساط هنوز ادامه دارد و تا حدّی ادامه خواهد یافت که در اثر آن تمام منظومه‌ها و کرات متلاشی شده به غباری از اتم‌های غیر قابل لمس تبدیل خواهند شد، همچون بالنی که آن قدر باد کنیم که در اثر فشار باد و نازک شدن جدارش منفجر گردد، یا تکه سنگی که در اثر منفجر شدن ذراتش، تودة غباری چندین کیلومتر مکعب از هوا را بگیرد.

اکنون قدم به قدم با آیات قرآن مجید و علم پیش می‌رویم: در سورة انبیاء می‌فرماید: «اَوَلم یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا اَنَّ السَّمواتِ وَالاَرضَ کانَتارَتقاً فَفَتَقناهُما» یعنی مگر کافران ندانستند که آسمانها و زمین پیوسته و گره شده بود، پس بازشان کردیم.

«رتق» به معنی پیوسته و گره شده و «فتق» به معنی باز کردن و جدا نمودن دو چیز متّصل است. بنابراین آیه، آسمانها و زمین در روز نخستین پیوسته و گره شده بود و خداوند متعال با انبساط، این جهان فعلی را به وجود آورد.

آیات بسیاری در قرآن مجید هست که خداوند متعال را با جملة «فاطِرِ السَّمواتِ وَالاَرضِ» توصیف می‌کند. «فطر» به معنی شکافتن است و جملة مذکور که به معنی شکافندة آسمانها و زمین است، نشان می‌‌دهد که خداوند متعال با شکافتن هستة ابتدایی، این منظومه‌ها و کرات و کهکشان‌ها را به وجود آورده است.

آیة دیگری از قرآن مجید به ما می‌فهماند که انبساط هنوز ادامه دارد و آسمان پیوسته در حال گسترش است: «وَالسَّماءَ بَنَیناها بِاَیدٍ وَ اِنّا لَمُوسِعُون». «مُوسِعُون» از مادة اتّساع است و اتساع به معنی وسعت دادن چیزی از همة جهات آن است و جملة «اِنّا لَمُوسِعُون» جملة اسمعیّه است و دلالت بر دوام دارد، یعنی پیوسته گسترش دهنده‌ایم؛ نتیجه این که انبساط ادامه دارد.

علم امروز با آن همه نخوت و غرورش جز آنچه قرآن فرموده چیزی نگفته است و در میان دانشمندان غرب، نظریة «جهان در حال انبساط» منسوب به دانشمندی است در حالی که این حقیقت را نخستین بار قرآن مجید طرح نمود ولی در اثر عدم توجه این شهرت ظاهر، نصیب او گردید.

حال آیاتی چند از قرآن مجید را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که تحولات آینده از خاموشی خورشید و انبساط و اتّساع عالم از قرآن سرچشمه خواهد گرفت:

«وَ اِذَا النُّجُومٌ انکَدَرَت» و آنگاه که ستارگان تیره شوند: اگر مراد از نجوم در آیة شریفه سیارات منظومة شمسی باشد، روشن است که به دنبال خاموشی خورشید، سیارات نیز تیره گردند و اگر مراد ثوابت باشد، آنها نیز چون خورشیدند که در اثر تشعشع به سرنوشت آن دچار خواهند شد.

«و‌َ اِذَا الجِبالُ سُیِّرَت» و آنگاه که کوهها به راه افتند: این آیه شریفه صراحتاً به ما خبر می‌دهد که در آینده کوهها مانند غبار و پشم حلاجی شده روان شده از دور به شکل کوه دیده می‌شوند، لکن جز غباری بیش نیستند و این در اثر انبساط است.

«وَ اِذَا العِشارُ عُطِّلَت» و آنگاه که آبستن‌ها خالی شوند: «عشراء» شتری را گویند که ده ماه از مدت آبستنی او بگذرد. بعد این کلمه عمومیت یافت و به هر حامله، عشراء گفته شد و جمع آن عشار است و «تعطیل» به معنی تفریغ و خالی کردن است. در یکی دیگر از آیات قیامت می‌فرماید: «وَ تَضَعُ کُلُّ ذاتِ حَملٍ حَملَها» یعنی در آن روز هر باردار بار خود را می‌گذارد. پس معنی آیه چنین می‌شود: آنگاه که آبستن‌ها خالی شوند و هیچ چیز در درون چیزی نماند. هسته‌ها و الکترون‌ها می‌زایند و الکترون‌ها بزرگ شده پروتون‌های نوین تولید می‌کنند، ولی در آن روز حامله‌ای باقی نماند، ذره‌ای در بطن هسته‌ای و کره‌ای در توی کره‌ای باقی نخواهد ماند.

آنچه قرآن مجید در چهارده قرن پیش فرموده، اکنون بشر با پای خود بسوی آن می‌رود، هر چه زمان پیش می‌رود، پایه‌های قرآن محکمتر می‌گردد، آنچه دیروز در نظر مردم جاهل افسانه تلقی می‌شد، امروز بزرگترین قهرمانان جهان‌شناسی را به اعجاب وا می‌دارد.

تدبّر در قرآن مجید نشان می‌دهد که جهان فعلی در اثر انبساط در هم ریخته و از هم گسیخته و متلاشی خواهد شد و نقصان سوخت خورشیدها و انبساط و اتساع جهان، ثابت می‌کند که نظم فعلی جهان در اینده ناپدید خواهد شد.

مطالب مرتبط :

 1. فصل دوازدهم: انقراض عالم در آستانه قیامت – خاموش شدن خورشیدها
 2. سرنوشت روح در عالم برزخ
 3. انسان ،عالم کبیر
 4. فصل نهم: عالم مقدّس برزخ
 5. ورود به عالم ملکوت
 6. مواهب عالم، حق همگان
 7. صعود به عالم جبروت و لاهوت
 8. سفری به عالم بقاء
 9. طی مراحل عالم علمی و عینی
 10. عالم ربّانی، سلاح مؤثر الهی
 11. برهان صدّیقین
 12. ارادت و علّو همت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه