قابض الارواح ۱۳۸۹/۱۲/۰۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

قابض الارواح

واجب است اعتقاد کردن به قابض الارواح و در این باب، آیات بسیار نازل شده است که در بعضی نسبت قبض روح به ملک الموت داده شده مثل آیه شریفة «قُل یَتَوَفّاکُم مَلَکُ المَوتِ الَّذی وَ کُّلَ بِکُم ثُمَّ اِلی رَبَّکُم تُرجَعُونَ» و در بعضی نسبت به خود خداوند عالم است مثل آیة شریفة «اَللهُ یَتَوَفَّی الاَنفُسَ حینَ مَوتِها» و در بعضی نسبت به رسل داده شده مثل آیه شریفة «اِذا جاءَ اَحَدَکُم المَوتُ تَوَفَّتهُ رُسُلَنا وَ هُم لا یُفَرِّطُونَ». از این آیات معلوم می‌شود که به امر خداوند متعال، یا ملک الموت قبض روح می‌کند یا رسل و در آیة شریفه مراد از رسل، اعوان ملک الموت می‌باشند که ملائکه رحمت و ملائکه غضب هستند که به امر ملک الموت قبض روح می‌کنند و به این جهت، در آیة شریفه «قُل یَتَوَفّاکُم» نسبت قبض روح به ملک الموت داده شده است.

پس، این که در بعضی آیات نسبت قبض روح به خود خداوند و رد بعضی به ملک الموت و در بعضی به رسل داده شده است، این نسبتها تنافی با یکدیگر ندارند. این از عرفیّات متداوله است که گویند فلان امیربلدی را فتح کرد و حال آن که امیر خودش حاضر نبوده است، بلکه رئیسی از رؤسای خود را مأمور به فتح کرده بود، و هکذا نسبت فتح به رئیس هم جایز است بلکه چون با دست سربازان آن بلد فتح شده، لذا نسبت فتح به عساکر نیز جایز می‌باشد.

اختلاف است در این که آیا حیوانات را هم ملک الموت و اعوان او قبض می‌کنند یا نه؟ هر طایفه‌ای طریقه‌ای انتخاب کرده، ولی چون از حضرات اهل بیت الوحی در این باب خبری به ما نرسیده، لذا خوض در آن سزاوار نیست و همین قدر کفایت می‌کند که معتقد باشیم محیی و ممیت خداوند عالم است و قابض الارواح هم به امر او قبض روح می‌کند، لیکن نفی ملک الموت و اعوان او و تأویل آن به کاهش نیروی بدنی و قوای دیگر، کفر بوده مخالف کتاب الله است.

مطالب مرتبط :

  1. کیفیت قبض روح
  2. فرصت بی نظیر عمر
  3. انسان بر صورت خدایی

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه