کیفیت موت مومن وکافر ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

کیفیّت موت مؤمن و کافر

موت نسبت به مؤمن و کافر و فاجر متفاوت است از جهت اعمال حسنه و سیّئه که در داردنیا کرده‌اند. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند چگونه است این که ما می‌بینیم بعضی از کفار را که جان کندن بر او سهل می‌شود به نحوی که می‌خندد و حرف می‌زند و در آن حالت روح از بدن او خارج می‌شود و هکذا بعضی از مؤمنین هم چنین جان می‌دهند، ولی در میان مؤمنین و کفار بعضی را می‌بینیم که جان کندن بر او سخت می‌شود؟

آن حضرت فرمودند: این که بر مؤمن جان کندن هسل می‌شود، جهتش آن است که تعجیل کند بسوی سعادت ابدی، و این که مؤمن سخت جان می‌دهد به جهت خالص شدن اوست از گناهان که بعد وارد شود به عالم آخرت تا مستحق سعادت ابدی گردد و مانعی نیست به رسیدن آن مؤمن به سعات ابدی مگر جان دادن او. این که می‌بینید سهولت جان کندن کافری را، جهتش آن است که در دنیا حسناتی از او صادر شده که جزا می‌خواهد، سهولت جان دادن جزای اوست که بعد از آن وارد شود به عالم آخرت که دیگر نباشد بر او مگر استحقاق بر عذاب الهی. این که می‌بینید بعضی از کفار را که جان کندن بر او سخت می‌شود، آن ابتدای عذاب اوست که دیگر راحتی نخواهد دید و این همه، دلیل است بر این که خداوند عالم عادل است و احدی را ظلم نمی‌کند.

آن حضرت فرمود: چه بسا بر کفار سهولت جان دادن زحمت و مشقت باشد و در نظر ناظرین چنین می‌نماید که روح از بدن او خارج شده و حال آن که روح هنوز در بدن اوست، بلکه نفس او قطع شده و قطع شدن نفس دلیل بر خروج روح نیست.

مؤمن اگر حق الناس و حقوق واجبی در ذمه‌اش نباشد، بنا به مفاد اخبار صحیحة منقوله از اول مرض او تا آخر دخولش به قبر، آن قدر حسنات در نامة اعمال او ثبت می‌شود که به شمال نمی‌آید و معلوم می‌شود که انشاءالله طایفة محقّه را حرجی نبوده باشد در زمان فوت و حالات کیفیات موت، لهذا مؤمن باید همة اوقات تسلیم ارادة حق شده و آرزوی لقای پروردگار خود را کرده و مرگ را مکروه ندارد.

موت از جملة نعمت‌های الهی است بر مؤمنین، «وَ ما عِندَاللهِ خَیرٌ لِلاَبرار». موت، نقمت و حیات، خیر است بر کافرین، چنان که حضرت رسول اکرم (ص) فرموده: «اَلدُّنیا جَنَّهُ الکُفّار»، لیکن خداوند تبارک و تعالی دربارة ایشان فرماید: «وَ لا یَحسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا اِنَّما نُملی لَهُم خَیرٌ لاَِنفُسِهِم اِنَّما نُملی لَهُم لِیَزدادُوا اِثماً وَ لَهُم عَذابٌ مُهینٌ».

موت قهر و غلبه است بر عاصیان و انتقام کشیدن است از ظلاّم و اگر موت نمی‌شد، عیشبر اهل عالم تیره و دنیا تنگ و معیشت ضنک می‌گردید.

مطالب مرتبط :

  1. کیفیت قبض روح

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه