قول متوقفین ۱۳۸۹/۱۰/۱۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

قول متوقّفین

اما قولی در توقّف، اگر توقّف در معاد از حیث عدم دلیل و برهان است، ادلّه و براهین عقلی و نقلی و کتابی و سنّتی بسیار است. و اگر از حیث عدم دلالت آنهاست، کمال بی‌فهمی است، بلکه اشی از اعتقادات فاسده می‌باشد. و اگر از حیث وقوع و لا وقوع است، ناشی از عدم تصدیق حضرات انبیاء علیهم السلام است که این خود محض زندقه و کفر محض می‌باشد.

مطالب مرتبط :

  1. اقوال مختلف در معاد
  2. قدرت برظلم و قبح
  3. فصل پنجم: معاد جسمانی و روحانی – تعریف معاد
  4. مفهوم توکّل
  5. گفتار ششم
  6. صالحان ، وارثان زمین
  7. خوف

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه