اسم اللّه ۱۳۸۹/۰۹/۲۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

اسم الله

در بین اسماء الهی، اسم «الله» از باقی اسماء به چند چیز امتیاز یافته است:

اول ـ مشهورترین اسماء، الله است.

دوم ـ محل آن در قرآن مجید، بالاترین آنهاست.

سوم ـ در دعا نیز بالاترین آنهاست.

چهارم ـ کلمة اخلاص یعنی «لا اِلهَ اِلاَّ الله» به آن اختصاص یافته است.

پنجم ـ شهادت به آن تحقق پذیرد.ششم ـ اسم است برای ذات مقدس حق تعالی و اطلاق بر غیر نمی‌شود.

هفتم ـ اسم است و باقی اسماء صفت که بر غیر اطلاق می‌شود، مانند این که گوییم فلانی عالم است.

هشتم ـ تمامی اسماء نام برده می‌شود به اسم «الله»، چنان که گوییم مثلاً صابر اسمی است از اسماء الله و نمی‌گوییم «الله» اسمی است از اسماء صابر.

بنابراین «الله» جامع معانی کل اسماء الحسنای الهی است، بطوری که این اسم مبارک، اسم «اعظم» است.

مطالب مرتبط :

 1. لا اله الاّ اللّه ، سرّ اتحاد
 2. حکمت خلق اسماء
 3. محکم و متشابه درقرآن
 4. فصل چهارم: اسماء الهی – معنای اسم
 5. احصاء اسماء ومفهوم آن
 6. مظهر تامّ اسماء
 7. فرق احدوواحد
 8. قول متوقفین
 9. مراتب موت
 10. عروض حالات
 11. تشبیه
 12. مصداق انسان

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه