صدق در کلام الهی ۱۳۸۹/۰۸/۲۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

صدق در کلام الهی

خداوند عالم صادق است و نسبت کذب بر او جاری نیست. زیرا کذب قبیح است و صانع عالم منزّه است از قبایح، ولی کذب مصلحت آمیز جایز است بر خلق، به جهت آن که ایشان در بعضی مواقع از دفع فساد صدق که بر آن مترتّب می‌شود، عاجزند ولی خدا بر همه چیز قادر و تواناست. دلیل دیگر این که صدق، کمال است و ضد آن نقیض است، و واجب است که حق تعالی از هر نقصی منزّه باشد.

مطالب مرتبط :

 1. کلام لفظی و کلام وجودی
 2. کلام خدا
 3. راز درک کلام عارفان
 4. قدرت برظلم و قبح
 5. انسان بر صورت خدایی
 6. مفهوم نفی صفت از خدا
 7. طول عمر حضرت قائم (ع)
 8. امام ، غایت خلقت
 9. نفس ، آیینۀ شناخت خدا
 10. حدود معرفت به ذات خدا
 11. قدرت خدا
 12. دلایل وحدت

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه