حیات خدا ۱۳۸۹/۰۸/۱۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

حیات خدا

خداوند عالم حیّ است و علم و قدرت او دلیل است بر حیات او، زیرا حیات شرط علم است، اگر علم پیدا شد، حیات همه پیداست. حیات ممکنات متحقّق می‌شود به عروض صفات زایده بر ذات، همین که آن صفات عارضة زایده از حد تعادل خارج گردید، به همان نسبت حیات رو به ضعف می‌رود، ولی حیات خالق متعال عین ذات اوست، بلکه مرجع جمیع صفات او، ذات اقدس اوست.

ما می‌بینیم این عالم را از سماوات و ارضین و آنچه در آنها و بین آنهاست که به قدرت کامله و علم شاملة خود بنا کرده است آنها را، و نیز می‌بینیم تجدّد حوادث را در آن و انتظامش را از امانت و احیاء و نموّ نباتات و تحرّک هوا و دوران افلاک و سیر کواکب و افقار و اغناء و تملیک و افناء و تمریض و شفاء و می‌دانیم که فاعل همة اینها حیّ است، چنان که می‌فرماید: «اَللهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الحَیُّ القَیُّوم» و در آیه دیگر می‌فرماید: «هُوَ الحَیُّ الَّذی لا یَمُوتُ» و آیات دالّه بر بقاء و عدم زوال او بسیار است.

مطالب مرتبط :

  1. صالحان ، وارثان زمین
  2. فصل سوم- مفهوم صفات سلبیه
  3. فرق احدوواحد
  4. لطیف بودن خدا
  5. وحدت خدا

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه